Pasient- og pårørendeopplæring

På denne siden kan du bli kjent med vårt pasient- og pårørendetilbud.

Filmene under formidler erfaringer rundt kjente problemstillinger for pårørende som lever med rusavhengige.
Filmene er en introduksjon til vårt pasient- og pårørendetilbud. Vi ønsker å opplyse om hvor vanlig rus- og avhengighetsproblemer faktisk er i mange hjem.
Vi anbefaler at du ser alle tre filmene og gir oss tilbakemelding om du har spørsmål, eller trenger hjelp.

Tanker fra en bror (YouTube)
Tanker fra en far/ Tøff kjærlighet (YouTube)
Tanker fra en søster/Glad i deg (YouTube)

Filmene er laget av Ivareta. En organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer.

Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerer temakvelder som avholdes på litteraturhuset.

Vårens program kan du se på her. Tilbudet er gratis.


ARA ønsker å formidle en forståelse av hva avhengighetslidelse gjør med en som har en avhengighet og hvordan de som lever med en person som har en avhengighet kan få en bedre forståelse rundt selve avhengighetslidelsen.
I filmsnuttene under vises behov for at man oppsøker helsetjenesten, selv om man har en avhengighetslidelse:


Fant du det du lette etter?