Pasient og pårørende opplæring

Pårørende kan være en avgjørende faktor i pasientens bedringsprosess.  Ofte har pårørende også behov for informasjon og oppfølging for egen del. Pasienter bør alltid oppfordres til å involvere pårørende i behandlingen. Om du kjenner at det å være pårørende er slitsomt, kan du be fastlegen om hjelp.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) ønsker å formidle forståelse for hva avhengighetslidelse gjør med en som har en avhengighet.
De som lever med en person som har en avhengighet kan dermed få en forståelse rundt selve avhengighetslidelsen.
De kan også få en forståelse av sin egen situasjon og hva de kan gjøre om de ønsker en endring. Vi kaller dette «pasient- og pårørendeopplæring» og du kan utforske nettsidene og se om du finner noe som kan være nyttig for deg.

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA) kan tilby bistand til alle former for avhengighet. Også pårørende skal tilbys hjelp, uavhengig om det dreier seg om rusavhengighet, spillavhengighet, avhengighet til anabole steroider eller andre former for avhengighet.

Gi oss gjerne tilbakemelding om du har spørsmål, eller om du har forslag til forbedringer.

Brosjyrer og informasjonsmateriell

Pasient og pårørende informasjonsbrosjyre

Informasjonsbrosjyre pårørende Seksjon Ruspoliklinikker


Kurs og temakvelder

Kurs for pårørende

Pasient og pårørendeopplæringen i ARA tilbyr en kursserie over tre kvelder til pårørende våren 2021.

Kurset avholdes på Rikshospitalet: Blått Auditorium 3
Kurset er kostnadsfritt
Detaljert program kommer på nyåret.
Forbehold med tanke på pandemisituasjonen

Alle kurs er avlyst pga covid-19 og smittesituasjon.

Dag 1:
Tema: Introduksjon
Forstå avhengighet
Erfaringsutveksling

Dag 2:
Tema: Forstå pårørende
«Ta kontrollen tilbake og samtidig gi kontrollen fra deg»
Erfaringsutveksling

Dag 3:
Veiledet erfaringsgruppe for pårørende

Informasjonsfilmer/video

Nasjonal kompetansetjeneste TSB har laget to korte videoer om alkohol.
De viser hvor vanlig alkoholavhengighet er og hvor skadelig alkohol kan være.
Vi oppfordrer alle som opplever at rusmidler har tatt kommandoen hjemme, søker hjelp:

Filmene under formidler erfaringer rundt kjente problemstillinger for pårørende som lever med rusavhengige.
Filmene er en introduksjon til vårt pasient- og pårørendetilbud. Vi ønsker å opplyse om hvor vanlig rus- og avhengighetsproblemer faktisk er i mange hjem.
Vi anbefaler at du ser alle tre filmene og gir oss tilbakemelding om du har spørsmål, eller trenger hjelp.

Tanker fra en bror (YouTube)
Tanker fra en far/ Tøff kjærlighet (YouTube)
Tanker fra en søster/Glad i deg (YouTube)

Filmene er laget av Ivareta. En organisasjon av og for pårørende til personer med rusproblemer.

Bruker og pårørende organisasjoner

Hvem kan du som pårørende få informasjon og hjelp av i en trengende situasjon?

Brukerorganisasjoner og selvhjelpsgrupper er en viktig komponent i det helhetlige tilbudet. Klikk her for mer informasjon


Fant du det du lette etter?