HELSENORGE

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (PHA - ARA)

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus HF har hovedansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.  Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har ansvar for saksbehandlingen og rettighetsvurderingen av alle mottatte henvisninger til avgiftning, poliklinikk - inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og døgnbehandling i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.  I tillegg skal seksjonen bidra med informasjon om pasientstrøm og aktivitetsdata TSB.

   

Fant du det du lette etter?