Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (PHA - ARA)

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling ved Oslo universitetssykehus HF har hovedansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) for hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.  Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har ansvar for saksbehandlingen og rettighetsvurderingen av alle mottatte henvisninger til avgiftning, poliklinikk - inkludert Legemiddelassistert rehabilitering (LAR), og døgnbehandling i Avdeling rus- og avhengighetsbehandling.  I tillegg skal seksjonen bidra med informasjon om pasientstrøm og aktivitetsdata TSB.

   

Les mer om Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (PHA - ARA)

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm (PHA - ARA)

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har også koordineringsansvar for pasienter fra eget opptaksområde i Oslo som henvises til døgnbehandling i offentlig og private tiltak. I tillegg har vi som oppgave å saksbehandle henvisninger for pasienter utenfor eget opptaksområdet. Videre har seksjonen et ansvar for å organisere og koordinere plasser etter Helse og omsorgstjenesteloven, kapittel 10 (tvang i TSB).   

Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm har fokus på kvalitet i registrering, og sammenstiller pasientdata fra pasientadministrativt system og offentlige helsedata.  

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.

Seksjonen ledes av Trine Lise Johannesen.


Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Vurdering: Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. Det skal gjøres en vurdering av om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, og pasienten skal få informasjon om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.
Avdelingen har to vurderingsteam innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB), som vurderer rett til behandling ved avgiftning, utredning, poliklinikk og døgn. Teamene består av behandlere fra våre seksjoner og er tverrfaglig sammensatt av psykologspesialist, sosionom og psykiater (lege).


Skjema henvisning tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).
Kontaktinformasjon

Telefon
23 02 63 50
Spesielt for pakkeforløp TSB:
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon henvisning, analyse og pasientstrøm
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo         
Ullevål sykehus, bygg 48
Besøksadresse
bygg 48, Kirkeveien 166(Kart)

Praktisk informasjon

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé i bygg 37:
(Bl.a holder Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering til her)
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Fant du det du lette etter?