Forskning rus- og avhengighetsbehandling ung

Forskning
YATEP - Youth Addiction Treatment Evaluation Project.
YATEP har fokus på klinikknær rusmiddelforskning, og satser på prospektive longitudinelle studier. Hvordan går det under og etter rusbehandling? Hva mener pasientene kan være årsaker til drop-out fra behandling? Hvilke nevropsykologiske funksjoner blir bedre av seg selv hvis man stopper å ruse seg? Hvorfor virker hesteassistert terapi for unge rusavhengige?

Les mer om Forskning rus- og avhengighetsbehandling ung

Forskning rus- og avhengighetsbehandling ung

Youth Addiction Treatment Evaluation Project (YATEP) ble utviklet ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung for å øke kunnskapen om behandling av rusavhengige. Målet med prosjektet er todelt: Sammen med pasientene evaluerer vi behandlingen vi utfører, og vi forbedrer praksis i samsvar med vurderingene. Samtidig bidrar vi inn i den internasjonale fagutviklingen gjennom publisering av våre forskningsresultater i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, i media og på konferanser. Alle pasienter vil bli forespurt om å være med i YATEP. Deltagelse i prosjektet er frivillig, og pasientene får informasjon om dette i første møte. De som ønsker å delta under og etter behandlingen bli intervjuet og bedt om å fylle ut ulike skjemaer for å evaluere behandlingen samt egen situasjon.

Prosjektleder YATEP:
Espen Walderhaug
Forskningskoordinator; PhD
http://www.researchgate.net/profile/Espen_Walderhaug

Doktorgradsprosjekter

Nevropsykologiske funksjoner og behandlingsforløp hos rusavhengige pasienter. Arne Holen.
Om forskningsprosjektet.

Hesteassistert terapi for unge rusavhengige. Ann Kern Godal.
Om forskningsprosjektet.

Endringer i kognitiv fungering etter russtopp (Stayer-studien). Egon Hagen.
Om forskningsprosjektet.

Kontaktinformasjon

Telefon
22 92 38 98 (Espen Walderhaug)
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus - bygg 22
Besøksadresse
(Kart)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Fant du det du lette etter?