HELSENORGE

Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen, tilbyr poliklinisk behandling med hesteassistert terapi. Vår prioriterte målgruppe er unge rusavhengige (16-26 år). Tilbudet er imidlertid også åpent for voksne pasienter med rusavhengighet, samt pasienter med psykiske lidelser uten rusavhengighet. De som søker seg hit må allerede ha et tilbud i psykisk helsevern, eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Enten døgnbehandling, eller poliklinisk behandling. Vårt opptaksområde er hele Helse Sør-Øst, men du kan søke til oss via fritt sykehusvalg dersom du har bostedsadresse utenfor Oslo.

Fant du det du lette etter?