Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen rus og avhengighetsbehandling ung tilbyr poliklinisk behandling til pasienter som er inneliggende i seksjonens døgnenhet, i tillegg til pasienter som er i døgnbehandling eller har oppfølging utenfor seksjonen. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung

Tilbudet ved Stallen rus- og avhengighetsbehandling ung omfatter alle aldersgrupper. Behandlingen foregår individuelt og i grupper. Aktivitetene og øvelsene velges ut fra hva man ønsker og trenger å jobbe med. Plan for behandlingen utarbeides i samarbeid mellom pasient og behandlere.

Hestene benyttes i forskjellige aktiviteter. Håndtering av hesten når du rir, men også på bakken, ved stell eller direkte øvelser, opplever mange som spennende og gir gode mestringsopplevelser. Det dreier seg om å skape trygghet, tillit og kontakt. Målet er at de ferdighetene man tilegner seg gjennom samværet med hestene, skal kunne overføres til situasjoner utenfor stallen og bidra til bedret livskvalitet og hverdagsmestring.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

 

Kontakt

Telefon
90228723
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Gaustad sykehus - bygg 22

Besøksadresse
(Google maps)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagt. Kart over Gaustad sykehusområde.

Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

​Kollektivtrafikk til Gaustad sykehus

Det går både trikk, buss og T-bane til Rikshospitalet.

Trikken stopper rett utenfor Rikshospitalets hovedinnganger. Derfra er det ca. 8 minutters gange til Gaustad sykehus. 

Bussen stopper på Ring 3. Derfra er er det ca. 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

T-banen stopper på Forskningsparken og Gaustad. Derfra er det hhv ca. 10 og 15 minutters gange til Gaustad sykehus.

Se www.ruter for ruteopplysninger.

Kart over Gaustad sykehus