Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteam rus og avhengighetsbehandling ung følger opp pasienter i forkant av døgninnleggelse på oppdrag fra poliklinikk og vi følger opp pasienter etter døgninnleggelse for å få til en god overgang etter utskrivelse, hvor fokuset er en god etablering i tjenestetilbudet ute. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteamet Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung er et team på tre personer som jobber med samtaler og oppfølging før og etter behandlingsopphold. Vi ønsker å bidra til at terskelen for å komme inn til behandling skal bli lavere. Vi kan også ha samtaler med personer som er usikre på om de ønsker behandling, og vi kan ha samtaler med personer i aktiv rus. Vi kan møtes der det passer for den enkelte.

Uteteamet skal dekke de sårbare overgangene og gi et tilbud til de pasientene som er i behov av dette, slik at de får og kan nyttiggjøre seg behandling eller oppfølging ved riktig nivå. I tillegg ønsker vi å samarbeide med og bistå samarbeidspartnere i behandling, oppfølging, avklaring og hjelp til motivasjon av unge med rusproblemer, og særskilt de som ikke nyttiggjør seg de etablerte tilbudene eller som har falt ut av behandlings/oppfølgingstilbud. Dette gjelder også der innleggelse i døgninstitusjon ikke er indisert.

Brosjyre Uteteam Seksjon rus- og avhengighetsbehandling.

Dersom du som pasient eller samarbeidspartner lurer på om Uteteam ung kan være noe for deg, stiller vi gjerne opp på en uforpliktende informasjonssamtale.

Kontakt oss:
Mariann Vistnes: 90 25 29 07
Ulf Rogde: 95 97 19 79
Gløer Harwiss: 90 27 89 23

Uteteam Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung ledes av Anne Mari Eikenæs Storvoll, telefon: 46858451

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontaktinformasjon

Telefon
902 78 923 , 902 52 907 , 959 71 979
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus - bygg 22
Besøksadresse
(Kart)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.