Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteam rus og avhengighetsbehandling ung følger opp pasienter i forkant av døgninnleggelse på oppdrag fra poliklinikk og vi følger opp pasienter etter døgninnleggelse for å få til en god overgang etter utskrivelse, hvor fokuset er en god etablering i tjenestetilbudet ute. Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

Les mer om Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteam rus- og avhengighetsbehandling ung

Uteteamet Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung er et team på tre personer som jobber med samtaler og oppfølging før og etter behandlingsopphold. Vi ønsker å bidra til at terskelen for å komme inn til behandling skal bli lavere. Vi kan også ha samtaler med personer som er usikre på om de ønsker behandling, og vi kan ha samtaler med personer i aktiv rus. Vi kan møtes der det passer for den enkelte.

Uteteamet skal dekke de sårbare overgangene og gi et tilbud til de pasientene som er i behov av dette, slik at de får og kan nyttiggjøre seg behandling eller oppfølging ved riktig nivå. I tillegg ønsker vi å samarbeide med og bistå samarbeidspartnere i behandling, oppfølging, avklaring og hjelp til motivasjon av unge med rusproblemer, og særskilt de som ikke nyttiggjør seg de etablerte tilbudene eller som har falt ut av behandlings/oppfølgingstilbud. Dette gjelder også der innleggelse i døgninstitusjon ikke er indisert.

Brosjyre Uteteam Seksjon rus- og avhengighetsbehandling.

Dersom du som pasient eller samarbeidspartner lurer på om Uteteam ung kan være noe for deg, stiller vi gjerne opp på en uforpliktende informasjonssamtale.

Kontakt oss:
Mariann Vistnes: 90 25 29 07
Ulf Rogde: 95 97 19 79
Gløer Harwiss: 90 27 89 23

Uteteam Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung ledes av Marianne Borge Solvam, telefon: 46858451

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontaktinformasjon

Telefon
90 27 89 23 , 90 25 29 07 , 95 97 19 79
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon rus- og avhengighetsbehandling ung
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus - bygg 22
Besøksadresse
(Kart)
Sognsvannsveien 21, 0372 Oslo

Praktisk informasjon

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Parkering på Gaustad sykehus

​Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus HF er avgiftsbelagte. Kart over Gaustad sykehusområde.

Fant du det du lette etter?