Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker tilbyr behandling til personer som er avhengige av rusmidler, spill og anabole androgene steroider. Vi tilbyr også utredning og behandling av opioidavhengige til legemiddelassistert substitusjonsbehandling (LAR).

Vi har egne tilbud for pårørende.

Seksjonen er tverrfaglig og poliklinisk og består av leger, psykologer, sosionomer og sykepleiere. Vi har tilbud til pasienten på dagtid, uten at vedkommende legges inn på sykehus.

Vårt opptaksområde er hele Oslos befolkning, med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna.

For å få plass hos oss må du søke via fastlegen eller NAV.

Les mer om Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker

MER INFORMASJON OM AVHENGIGHET FINNER DU HER:

Rusavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet

Spillavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/spillavhengighet

Anabole stereoider: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/doping-og-dopingtelefonen

Opioidavhengighet/ Lar: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-behandling-lar

Seksjon ruspoliklinikker utreder og behandler pasienter som ønsker hjelp med sin avhengighetsproblematikk. Behandlingen skreddersys ut fra pasientens behov og tilrettelegges for den enkelte.

Vi består av fem enheter, hvorav fire er lokalisert på Ullevål Universitetssykehus (bygg 45 og 21) og en på Mortensrud. (Se Underliggende enheter for mer informasjon).

Seksjon ruspoliklinikker har ansvar for veiledning og opplæring til samarbeidspartnere, spesielt fastleger og NAV. Seksjonen har funksjon som et nasjonalt kompetansemiljø og arrangerer blant annet nasjonale møter, konferanser og gjennomfører en årlig statusundersøkelse i samarbeid med Universitetet i Oslo, Senter for rus og avhengighetsforskning (SERAF). I tillegg har seksjonen en sentral rolle som rådgiver overfor Helse Sør-Øst og Helsedirektoratet.

Seksjonen ledes av Kari Bussesund.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Råd og veiledning:
Er du usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise?
Ta kontakt med Avdeling rus- og avhengighetsbehandling henvisningsmottak, og få råd og veiledning i forhold til din pasient.

Gruppetilbud for pårørende

Dette er et gruppetilbud for pårørende til en som har eller har hatt et rusproblem. Gruppen møtes hver torsdag i ti uker fra kl. 15:00 til 17:00, i bygg 45 på Ullevål sykehus. Det er en lukket gruppe med 6-8 deltakere og to gruppeterapeuter. Neste gruppe starter opp i februar 2018.

Ta gjerne kontakt på med en av gruppelederne for mer informasjon:
Spesialsykepleier Ingrid Helle Trana, telefon: 416 89 362.
Psykologspesialist Anne Kathrine Wisløff Nysæter, telefon: 909 69 101.

Se vår brosjyre for mer informasjon.

Kontakt

Oppmøtested

Kirkeveien 166
Ullevål sykehus (inngang Tåsenveien)


 

Telefon
23368900
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon ruspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Ullevål sykehus - Bygg 45
Besøksadresse
Kirkeveien 166, bygg 45(Google maps)

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Geriatrisk avdeling, bygg 37:
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien, da det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs ellers på sykehusområdet. Avgiftstid er alle dager, hele døgnet.

Foreldreparkering
Ledsagere til inneliggende pasienter under 18 år parkerer uten avgift i parkeringshuset.

Parker og ta kontakt med behandlende enhet for bekreftelse på innleggelse. Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer. Bekreftelsen skal deretter fremvises i resepsjonen på barnesenteret eller i Vaktsentral ved hovedinngang bygg 4. Det er ikke behov for billett i vindusruten.

Akutt fødende
Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert "nød"-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede
For personer med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmede utstedt av kommunen er det reservert plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Betalingsmuligheter
Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingssteder. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon.

Sykehuset anbefaler allikevel at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling.
Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (f.eks. VISA kort), reservere et beløp på parkeringsautomaten og hvis du ikke trenger hele parkeringstiden blir det overskytende beløp refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten
 2. Reserver et beløp
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten
 4. Når du avslutter besøket så trekk betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift, eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon.
Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av SMS eller EasyPark-appen og du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Priser for parkering fra juli 2016.
Parkeringstid kan kjøpes for 32 kr pr. time (maksimal kostnad 240 kr. pr. døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 830 kr på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Kontakt
Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23027000
Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Fra 1.1.2017 håndheves OUS parkeringsområder etter Parkeringsforskriften av 18. mars 2016 nr. 260
Link til Parkeringsregisteret hos Statens vegvesen:  https://www.vegvesen.no/trafikkinformasjon/Reiseinformasjon/parkeringsregisteret#/kart/59.936611,10.736655,14?_k=dvu1j4

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Alkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudAlkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Alkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalAlkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikkene på UllevålAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Illegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudIllegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Illegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalIllegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikkene på UllevålIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv terapi ved seksjon ruspoliklinikkerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-seksjon-ruspoliklinikkerKognitiv terapi ved seksjon ruspoliklinikkerKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-mortensrudMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, MortensrudMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Motiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/motiverende-intervju-mi-ved-rusavhengighet-ruspoliklinikkene-pa-ullevalMotiverende intervju (MI) ved rusavhengighet, ruspoliklinikkene på UllevålMRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandlingRusavhengighet - Motiverende intervju (MI) i rusbehandling
Poliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudPoliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på MortensrudPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Poliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalPoliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikkene på UllevålPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikken på MortensrudUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikkene-pa-ullevalUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på UllevålUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-ruspoliklinikkene-pa-ulleval-sykehusUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved ruspoliklinikkene på Ullevål sykehusUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Ruspoliklinikk 1https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-1Ruspoliklinikk 1
Ruspoliklinikk 2https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-2Ruspoliklinikk 2
Ruspoliklinikk 3https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-3Ruspoliklinikk 3
Ruspoliklinikk 5 (Mortensrud)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-mortensrudRuspoliklinikk 5 (Mortensrud)
Ruspoliklinikk 6 (bygg 21)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-ullevalRuspoliklinikk 6 (bygg 21)

Aktuelt

 • 12.02.2018
  Alle pasienter med hepatitt C vil nå få tilbud om behandling

  Tidligere har medisinene vært forbeholdt pasienter med hepatitt C genotype 1, og genotype 3 med leverfibrose/cirrose, men fra 1.februar 2018 kan alle hepatitt C pasienter få effektiv behandling.

 • 05.02.2018
  Tilbud til pårørende med rusavhengighet

  Seksjon ruspoliklinikker starter opp nye grupper for pårørende til en person som har eller har hatt et rusproblem. Gruppen møtes hver torsdag i ti uker fra kl. 15:00 til 17:00, i bygg 45 på Ullevål sykehus. Oppstart: 22.februar.

 • 25.01.2018
  Musikkterapi i rusbehandling

  Forskning viser at musikk kan bidra til en bedre psykisk helse. Onsdag 24. januar mottok Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen en sjekk på 40.000 kr som skal gå til å bygge opp et musikkterapitilbud ved seksjonen.

 • 16.01.2018
  Nå kan overdosepasienter kjøres direkte til Rusakuttmottaket på Aker sykehus

  Det er for mange pasienter som dør av overdoser i Oslo. Tiltaket «De som ellers ville blitt igjen» er et samarbeid mellom ambulansetjenesten og Rusakuttmottaket på Aker sykehus, etablert med ønske om å endre situasjonen.

 • 10.05.2017
  -Takk for at du forteller din historie

  De fremmøtte fikk høre to sterke og rørende historier, både fra en fagperson/pårørende og fra en tidligere alkoholiker, da Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte temakveld om barn som pårørende og foreldrerollen mandag 21. april.

 • 31.10.2016
  Hvordan forebygge overdoser

  «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» er tittelen på Helsedirektoratets overdosestrategi. En nullvisjon for dødelige overdoser er det langsiktige målet. Da trengs et større samarbeid.

 • 31.10.2016
  Frokostseminar med slipp av håndbok i rusbehandling av unge

  Tema for høstens første frokostseminar i Seksjon ung var prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. NIDA-publikasjonen med dette temaet er oversatt av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og er fra i dag tilgjengelig i digital utgave.

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.