Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill.  

Vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer. Seksjon ruspoliklinikker holder til i bygg 21 og 45 på Ullevål sykehusområde og på Mortensrud.

Les mer om Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker

Poliklinisk behandling ved Seksjon ruspoliklinikker innebærer at man møter til avtaler med en fast behandler, mellom klokken 08 og 15. Samtalene er som oftest individuelle, men vi tilbyr også par- og familiesamtaler og i perioder gruppebehandling.  Alle som kommer til oss kartlegges, og sammen lager vi en behandlingsplan. Fagmiljøet er tverrfaglig og består av leger, psykologer, sosial- og sykepleiefaglige ansatte som samarbeider om behandlingen. Dersom behovene dine endrer seg underveis, kan vi hjelpe deg i kontakt med andre deler av behandlingsapparatet, for eksempel døgnbehandling eller avgiftning.

Vårt opptaksområde er hele Oslo, med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna (hvis du bor i disse bydelene, kontakter du Ahus).  Vi er spesialisthelsetjeneste og du trenger henvisning fra fastlege, NAV eller spesialisthelsetjenesten for å bli vurdert for behandling hos oss.

Seksjonen ledes av Kari Bussesund.


Mer informasjon om avhengighet finner du her:

Rusavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet

Opioidavhengighet/ Lar: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-behandling-lar

Spillavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/spillavhengighet

Anabole steroider: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/doping-og-dopingtelefonen


Ønsker du hjelp til å endre helsevaner og livsstil? På Helsenorge sine sider finner du gode hverdagsråd: https://helsenorge.no/baredu


Har du spørsmål om våre tilbud for avhengige eller pårørende, ring oss gjerne på 23 36 89 00.

Henvisning

Henvisning sendes Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Hvis du er usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise, ta kontakt med Avdeling rus- og avhengighetsbehandling henvisningsmottak på tlf 23026350 

Gruppetilbud for pårørende

Dette er et gruppetilbud for pårørende til en som har eller har hatt et rusproblem. Gruppen møtes hver torsdag i ti uker fra kl. 15:00 til 17:00, i bygg 45 på Ullevål sykehus. Det er en lukket gruppe med 6-8 deltakere og to gruppeterapeuter.

Ta gjerne kontakt med en av gruppelederne for mer informasjon:
Spesialsykepleier Ingrid Helle Trana, telefon: 416 89 362.
Psykologspesialist Anne Kathrine Wisløff Nysæter, telefon: 909 69 101.

Klikk på linken for mer informasjon om pårørende: https://helsenorge.no/parorende

Se vår brosjyre her

Kontaktinformasjon

Oppmøtested


Seksjon ruspoliklinikker holder til på tre ulike steder:

Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 45. Tlf. 23 36 89 00

Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 21. Tlf. 22 11 84 10

OUS Mortensrud, Helga Vaneks Vei 6. Tlf. 23 02 30 00


Hvis du har fått svarbrev fra oss, står det hvilket sted du skal møte til avtalen din.

Se mer informasjon om de ulike stedene under "underliggende enheter".


Har du spørsmål om våre tilbud, ta gjerne kontakt med oss på et av følgende telefonnumre:

Telefon
23 36 89 00 , 22 11 84 10 , 23 02 30 00
Postadresse

Våre poliklinikker har felles postadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon ruspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Alkoholproblemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Anabole-androgene steroiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/anabole-androgene-steroiderAnabole-androgene steroiderAAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroider
Illegale rusmidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv terapi https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-Kognitiv terapi KKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Rus- og avhengighet - poliklinisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rus-og-avhengighet-poliklinisk-behandlingRus- og avhengighet - poliklinisk behandlingRPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Spillavhengighethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet

Ruspoliklinikk 1https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-1Ruspoliklinikk 1
Ruspoliklinikk Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-mortensrudRuspoliklinikk Mortensrud
Ruspoliklinikk Ullevål bygg 21https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-ullevalRuspoliklinikk Ullevål bygg 21
Ruspoliklinikk Ullevål bygg 45https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-2Ruspoliklinikk Ullevål bygg 45

Aktuelt

 • 22.08.2018
  Klinikken satser på rus- og avhengighetsforskning

  Klinikk psykisk helse og avhengighet oppretter i høst en ny forskningsseksjon foreløpig knyttet til Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling ved OUS. Den nye enheten får navnet RusForsk.

 • 09.07.2018
  Alle pasienter i LAR må bytte medikament i løpet av høsten

  De som bruker Metadon mikstur eller Buprenorfin tabletter, må gå over til et rimeligere alternativ.

 • 15.06.2018
  Åpning av Norges første RusFACT

  - Vi heier på dere og er stolte av dere. Lykke til, sa Vegard Andersen, byrådssekretær i AP under åpningen av RusFACT Sagene tirsdag 12. juni.

 • 07.03.2018
  Tilbud til pasienter som ønsker å forebygge tilbakefall til rus

  Seksjon ruspoliklinikker starter opp en samtalegruppe til pasienter som ønsker å forebygge tilbakefall til rus.

 • 05.02.2018
  Tilbud til pårørende med rusavhengighet

  Seksjon ruspoliklinikker starter opp nye grupper for pårørende til en person som har eller har hatt et rusproblem. Gruppen møtes hver torsdag i ti uker fra kl. 15:00 til 17:00, i bygg 45 på Ullevål sykehus. Oppstart: 22.februar.

 • 25.01.2018
  Musikkterapi i rusbehandling

  Forskning viser at musikk kan bidra til en bedre psykisk helse. Onsdag 24. januar mottok Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen en sjekk på 40.000 kr som skal gå til å bygge opp et musikkterapitilbud ved seksjonen.

 • 16.01.2018
  Nå kan overdosepasienter kjøres direkte til Rusakuttmottaket på Aker sykehus

  Det er for mange pasienter som dør av overdoser i Oslo. Tiltaket «De som ellers ville blitt igjen» er et samarbeid mellom ambulansetjenesten og Rusakuttmottaket på Aker sykehus, etablert med ønske om å endre situasjonen.

 • 10.05.2017
  -Takk for at du forteller din historie

  De fremmøtte fikk høre to sterke og rørende historier, både fra en fagperson/pårørende og fra en tidligere alkoholiker, da Klinikk psykisk helse og avhengighet arrangerte temakveld om barn som pårørende og foreldrerollen mandag 21. april.

 • 31.10.2016
  Hvordan forebygge overdoser

  «Ja visst kan du bli rusfri – men først må du overleve» er tittelen på Helsedirektoratets overdosestrategi. En nullvisjon for dødelige overdoser er det langsiktige målet. Da trengs et større samarbeid.

 • 31.10.2016
  Frokostseminar med slipp av håndbok i rusbehandling av unge

  Tema for høstens første frokostseminar i Seksjon ung var prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge. NIDA-publikasjonen med dette temaet er oversatt av Nasjonal kompetansetjeneste TSB og er fra i dag tilgjengelig i digital utgave.

 • 27.10.2016
  Mot grensen for vekst i legemiddelassistert rehabilitering

  Søkningen til legemiddelassistert rehabilitering (LAR) flater ut. Ifølge Statusrapporten om LAR 2015 er det største behandlings- og rehabiliteringstilbudet til heroinavhengige i Norge nær full kapasitet slik det er utformet i dag.

Fant du det du lette etter?