Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker gir tilbud om vurdering, utredning og behandling til personer med rusmiddelproblemer og deres pårørende. Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) er en del av dette tilbudet. Vi tilbyr også behandling til personer med problematisk bruk av anabole steroider og spill.  

Vårt behandlingstilbud er individuelt tilpasset, med samtidig fokus på psykiske, fysiske og sosiale utfordringer. Seksjon ruspoliklinikker holder til i bygg 21 og 45 på Ullevål sykehusområde og på Mortensrud.

Les mer om Seksjon ruspoliklinikker

Seksjon ruspoliklinikker

Poliklinisk behandling ved Seksjon ruspoliklinikker innebærer at man møter til avtaler med en fast behandler, mellom klokken 08 og 15. Samtalene er som oftest individuelle, men vi tilbyr også par- og familiesamtaler og i perioder gruppebehandling.  Alle som kommer til oss kartlegges, og sammen lager vi en behandlingsplan. Fagmiljøet er tverrfaglig og består av leger, psykologer, sosial- og sykepleiefaglige ansatte som samarbeider om behandlingen. Dersom behovene dine endrer seg underveis, kan vi hjelpe deg i kontakt med andre deler av behandlingsapparatet, for eksempel døgnbehandling eller avgiftning.

Vårt opptaksområde er hele Oslo, med unntak av bydelene Grorud, Stovner og Alna (hvis du bor i disse bydelene, kontakter du Ahus).  Vi er spesialisthelsetjeneste og du trenger henvisning fra fastlege, NAV eller spesialisthelsetjenesten for å bli vurdert for behandling hos oss.

Seksjonen ledes av Kari Bussesund.


Mer informasjon om avhengighet finner du her:

Rusavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet

Opioidavhengighet/ Lar: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/legemiddelassistert-behandling-lar

Spillavhengighet: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/spillavhengighet

Anabole steroider: https://helsenorge.no/rus-og-avhengighet/doping-og-dopingtelefonen


Ønsker du hjelp til å endre helsevaner og livsstil? På Helsenorge sine sider finner du gode hverdagsråd: https://helsenorge.no/baredu


Har du spørsmål om våre tilbud for avhengige eller pårørende, ring oss gjerne på 23 36 89 00.

Henvisning

Henvisning sendes Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Hvis du er usikker på hva din pasient trenger, hvilke tilbud som finnes, ventetider eller hvordan du skal henvise, ta kontakt med Avdeling rus- og avhengighetsbehandling henvisningsmottak på tlf 23026350 

Gruppetilbud for pårørende

Dette er et gruppetilbud for pårørende til en som har eller har hatt et rusproblem. Gruppen møtes hver torsdag i ti uker fra kl. 15:00 til 17:00, i bygg 45 på Ullevål sykehus. Det er en lukket gruppe med 6-8 deltakere og to gruppeterapeuter.

Ta gjerne kontakt med en av gruppelederne for mer informasjon:
Spesialsykepleier Ingrid Helle Trana, telefon: 416 89 362.
Psykologspesialist Anne Kathrine Wisløff Nysæter, telefon: 909 69 101.

Klikk på linken for mer informasjon om pårørende: https://helsenorge.no/parorende

Se vår brosjyre her

Kontaktinformasjon

Oppmøtested


Seksjon ruspoliklinikker holder til på tre ulike steder:

Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 45. Tlf. 23 36 89 00

Ullevål Sykehus, Kirkeveien 166, bygg 21. Tlf. 22 11 84 10

OUS Mortensrud, Helga Vaneks Vei 6. Tlf. 23 02 30 00


Hvis du har fått svarbrev fra oss, står det hvilket sted du skal møte til avtalen din.

Se mer informasjon om de ulike stedene under "underliggende enheter".


Har du spørsmål om våre tilbud, ta gjerne kontakt med oss på et av følgende telefonnumre:

Telefon
23 36 89 00 , 22 11 84 10 , 23 02 30 00
Postadresse

Våre poliklinikker har felles postadresse:

Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon ruspoliklinikker
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Alkoholproblemerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemerAlkoholproblemerAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Anabole-androgene steroiderhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/anabole-androgene-steroiderAnabole-androgene steroiderAAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroiderAnabole-androgene steroider
Illegale rusmidlerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidlerIllegale rusmidlerIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv terapi https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-Kognitiv terapi KKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/legemiddelassistert-rehabilitering-lar-Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) LLegemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Rus- og avhengighet - poliklinisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rus-og-avhengighet-poliklinisk-behandlingRus- og avhengighet - poliklinisk behandlingRPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighetPoliklinisk behandling ved rusavhengighet
Spillavhengighethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spillavhengighetSpillavhengighetSSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighetSpillavhengighet

Ruspoliklinikk 1https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-1Ruspoliklinikk 1
Ruspoliklinikk Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-mortensrudRuspoliklinikk Mortensrud
Ruspoliklinikk Ullevål bygg 21https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikken-ullevalRuspoliklinikk Ullevål bygg 21
Ruspoliklinikk Ullevål bygg 45https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/avdeling-rus-og-avhengighetsbehandling/seksjon-ruspoliklinikker/ruspoliklinikk-2Ruspoliklinikk Ullevål bygg 45

Fant du det du lette etter?