Ruspoliklinikk 5 (Mortensrud)

Ruspoliklinikken Mortensrud er en poliklinikk som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) til personer med rusproblemer og psykiske vansker i aldersgruppen fra 15 år og oppover.

Les mer om Ruspoliklinikk 5 (Mortensrud)

Ruspoliklinikk 5 (Mortensrud)

Ruspoliklinikken Mortensrud er en del av Seksjon ruspoliklinikker i Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (var tidligere under Søndre Oslo DPS). Ruspoliklinikken samarbeider med helse- og sosialtjenesten i bydelene Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Fagmiljøet består av: overlege, psykologer, sykepleier, sosionomer og barnevernpedagog som arbeider i tverrfaglig team. Vi tilbyr utredning og behandling til personer med medikament-, alkohol-, narkotika- og spilleavhengighet som samtidig har en psykisk lidelse (ikke en alvorlig sinnslidelse). Vi gir også et tilbud til pårørende. Ved behov for annen helsetjeneste bistår vi med viderehenvisning til riktig behandling. Behandlingen tar utgangspunkt i ulike metoder og tilpasses den enkeltes behov og problematikk. Behandlingsplan lages i et samarbeid mellom pasient og behandler.

Enheten ledes Kjetil Johnsen.

Henvisning

Henvisning til vurdering for planlagt tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) sendes til Oslo universitetssykehus HF, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Telefon
23023000
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Seksjon ruspoliklinikker, Mortensrud
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Helga Vaneks vei 6
Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23023000
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kollektivtrafikk til ruspoliklinikken Mortensrud

T-bane
T-bane nr 3, Kolsås - Mortensrud. Stoppested: Mortensrud.  Det er 7 minutters gange til ruspoliklinikken Mortensrud (Helga Vaneks vei 6).

Buss  
Buss 74 til Mortensrudveien. Det er 4 minutters gange til ruspoliklinikken Mortensrud (Helga Vaneks vei 6).  

Se www.ruter.no for rutetider.  

Alkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudAlkoholproblemer, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Illegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudIllegale rusmidler, behandling ved ruspoliklinikken på MortensrudIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Poliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på Mortensrudhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-rusbehandling-ved-ruspoliklinikken-pa-mortensrudPoliklinisk rusbehandling ved ruspoliklinikken på MortensrudPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.