HELSENORGE

Barn enhet A

Barn enhet A er en del av Barneseksjonen, og tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier ut fra en døgnramme, der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling.
Barn, enhet A er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Fant du det du lette etter?