Barn enhet A

Barn enhet A er en del av Barneseksjonen, og tilbyr arenafleksible utrednings- og behandlingsplasser til barn (4-14 år) og deres familier ut fra en døgnramme, der poliklinikk signaliserer behov for bredere utredning/behandling.
Barn, enhet A er tilknyttet en behandlingsstøttende institusjonsskole.

Les mer om Barn enhet A

Barn enhet A

Henvisning

Barneseksjonens enheter tar imot henvisninger fra barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker i OUS, samt Nic Waals institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema.

Kontakt

Oppmøtested

Gjerdrums vei 16, 0484 Oslo

Ring på til enhet A ved hovedinngangen, døren blir åpnet og det er heis eller trapp til 3. etasje. Ring på døren i 3. etasje.

Telefon
23023880
mandag08.00-24.00
tirsdag00.00-24.00
onsdag00.00-24.00
torsdag00.00-24.00
fredag00.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo