Frontteam Barn

Front-teamet gir et raskt og intensivt tilbud til barn i Oslo med store psykiske helseutfordringer. Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 4-14 år i alvorlige kriser og med mulig psykopatologi med akutt forverring/raskt funksjonsfall. Eksempler på tilstander er psykose, alvorlige traumereakjsoner og suicidalitet.

Les mer om Frontteam Barn

Frontteam Barn

Henvisning

Henvisning kommer fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i OUS, Nic Waals Institutt eller BUP Vest . 

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.  Husk BUP henvisningsskjema


Mer om tilbudet

Teamet har spesialist i front, overlege og/eller psykologspesialist. De har mulighet til å være hjemme hos familien for å kartlegge, diagnostisere  og behandle. Teamet er operativt på dagtid mandag-fredag.

Kontakt

Oppmøtested
Gjerdrums vei 16, 0484 Oslo
Telefon
23023880 ; 46807048 ; 94826936
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo