Front-team Barn

Front-teamet gir et raskt og intensivt tilbud til barn i Oslo med store psykiske helseutfordringer. Målgruppen er barn og unge i aldersgruppen 4-14 år i alvorlige kriser og med mulig psykopatologi med akutt forverring/raskt funksjonsfall. Eksempler på tilstander er psykose, alvorlige traumereakjsoner og suicidalitet.

Les mer om Front-team Barn

Front-team Barn

Henvisning

Henvisning kommer fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i OUS, Nic Waals Institutt eller BUP Vest . 

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak.  Husk BUP henvisningsskjema


Mer om tilbudet

Teamet har spesialist i front, overlege og/eller psykologspesialist. De har mulighet til å være hjemme hos familien for å kartlegge, diagnostisere  og behandle. Teamet er operativt på dagtid mandag-fredag.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Gjerdrums vei 16, 0484 Oslo


PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er Anett Jørgensen. For mer informasjon, ta kontakt: 23023880, 90913282, 97685143

Telefon
23 02 38 80 ; 90 91 32 82 ; 97 68 51 43
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?