HELSENORGE

Nevropsykiatrisk enhet

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Utredningene kan vare fra 3-4 dager til 3-4 uker (de aller yngste) og følges av rådgiving til foreldre og til samarbeidende instanser.

Fant du det du lette etter?