Nevropsykiatrisk enhet

Enheten tilbyr tverrfaglig utredning av barn og unge der kognitive eller nevrobiologiske faktorer kan være vesentlige for funksjonsvansker, herunder utviklingsforstyrrelser som omfatter blant annet autismespekterforstyrrelser, oppmerksomhetsforstyrrelser og språkforstyrrelser. Utredningene kan vare fra 3-4 dager til 3-4 uker (de aller yngste) og følges av rådgiving til foreldre og til samarbeidende instanser.

Les mer om Nevropsykiatrisk enhet

Nevropsykiatrisk enhet

Henvisning

Enheten tar imot søknader fra poliklinikkene i OUS, samt Nic Waals Institutt og BUP Vest.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk BUP henvisningsskjema

Enheten har utarbeidet henvisningsrutiner med egne krav til innholdet i henvisningen. Vennligst følg disse:Henvisninger sjekkliste NPe 2018.pdf


Brosjyre

Brosjyre NPe.pdf


Informasjon

Rettigheter og støtteordninger barn med ASF april2018.pdfKontaktinformasjon

Oppmøtested

Resepsjon i 1.etg Sognsvannsveien 63


PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 23492267, 97110975

Telefon
23 49 22 67 ; 97 11 09 75
mandag - fredag 08:00-15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Barneseksjonen, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Fant du det du lette etter?