HELSENORGE

BUP Nordre Aker

Målgruppebeskrivelse: Barnepopulasjon (0-18 år) i Nordre Aker bydel ut fra diagnosekriterier (jfr. Veileder). Øyeblikkelig hjelp på dagtid.

Kriterier for inntak: Henvisning fra lege eller barnevernleder. Barnepsykiatriske symptomer med vurdert behov på spesialisthelsetjenestenivå.

Fant du det du lette etter?