BUP Nordre Aker

Målgruppebeskrivelse: Barnepopulasjon (0-18 år) i Nordre Aker bydel ut fra diagnosekriterier (jfr. Veileder). Øyeblikkelig hjelp på dagtid.

Kriterier for inntak: Henvisning fra lege eller barnevernleder. Barnepsykiatriske symptomer med vurdert behov på spesialisthelsetjenestenivå.

Les mer om BUP Nordre Aker

BUP Nordre Aker

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Resepsjon i hovedinngangen
Telefon
24 09 36 00
mandag - fredag 08:00-15:30
Øyeblikkelig hjelp i hele åpningstiden, også uten legehenvisning. Utenom åpningstiden kontaktes Oslo kommune, Legevakten tlf 116 117. PAKKEFORLØPSKOORDINATOR: Ta kontakt for mer info: 23093600
E-post
Postadresse


Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord
Postboks 4956 Nydalen
0424 OsloGjerdrums vei 21

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?