Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Enhet ambulante tjenester er et utadrettet tilbud for barn og unge og deres familier i Bjerke, Nordre Aker og Sagene bydel. Målgruppen er barn og unge med psykiske og/eller sosiale vansker, som ikke kommer seg til poliklinikken.

Les mer om Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Slik arbeider vi

Enheten arbeider hjemme hos familien og ute i barnets/ ungdommens miljø der hvor vanskene viser seg. Enheten vektlegger arbeid med barn og ungdom som har atferdsvansker og/eller de som trekker seg tilbake fra hverdagen. Vi samarbeider med personer som kan hjelpe den unge, når dette måtte trengs. Det jobbes sammen med den unge og familien for å finne klare felles mål og løsninger.

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen i hovedinngangen
Telefon
24093600
mandag08:15:30
tirsdag08:15:30
onsdag08:15:30
torsdag08:15:30
fredag08:15:30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo