Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Enhet ambulante tjenester er et utadrettet tilbud for barn og unge og deres familier i Bjerke, Nordre Aker og Sagene bydel. Målgruppen er barn og unge med psykiske og/eller sosiale vansker, som ikke kommer seg til poliklinikken.

Les mer om Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Enhet ambulante tjenester (BUP Oslo Nord)

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk BUP henvisningsskjema.

Slik arbeider vi

Enheten arbeider hjemme hos familien og ute i barnets/ ungdommens miljø der hvor vanskene viser seg. Enheten vektlegger arbeid med barn og ungdom som har atferdsvansker og/eller de som trekker seg tilbake fra hverdagen. Vi samarbeider med personer som kan hjelpe den unge, når dette måtte trengs. Det jobbes sammen med den unge og familien for å finne klare felles mål og løsninger.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Resepsjonen i hovedinngangen
Telefon
24 09 36 00
mandag - fredag 08:15:30
PAKKEFORLØPSKOORDINATOR: Ta kontakt for mer info: 23093600
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Nord
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Gjerdrums vei 21

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?