BUP Nordstrand

BUP Nordstrand har ansvar for å gi et psykisk helsetilbud til barne- og ungdomsbefolkningen i alderen fra 0 til 18 år, og deres familier. Vi betjener bydel Nordstrand som har ca 10 600 barn og unge.

Les mer om BUP Nordstrand

BUP Nordstrand

Henvisning

Henvisning må komme enten fra lege eller barnevernleder. Legen kan være barnets fastlege, skolehelsetjenesten eller annen lege. Foreldre og ungdom over 16 år må være enig i henvisningen. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak, husk BUP henvisningsskjema.

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen i 1.etg
Telefon
23023000 , innvalg 4
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Øyeblikkelig hjelp i hele åpningstiden, også uten legehenvisning. Utenom åpningstiden kontaktes Oslo Legevakt, Storgt.49, tlf. 116 117
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30