BUP Søndre Nordstrand

Enheten har ansvar for å gi et psykisk helsetilbud til barne- og ungdomsbefolkningen (0-17 år) og deres familier i bydel Søndre Nordstrand, samt bistå hjelpetjenestene i bydelen.
Søndre Nordstrand har ca 10 700 barn og unge hvorav ca. 47% har flerkulturell bakgrunn. 


Les mer om BUP Søndre Nordstrand

BUP Søndre Nordstrand

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk  BUP henvisningsskjema

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen i 1.etg
Telefon
23023000 , innvalg 4
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Øyeblikkelig hjelp i hele åpningstiden, også uten legehenvisning. Utenom åpningstiden kontaktes Oslo Legevakt, Storgt.49, tlf. 116 117
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30