HELSENORGE

Spesialenheten BUP

Spesialenheten består av tre ulike team, Ambulant Intensivteam, TIPS UNG Oslo Syd og Lavterskeltilbudet - utviklingsfremmende samtaler som gir tilbud til hver sine pasientgrupper. De betjener alle de tre bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Fant du det du lette etter?