Spesialenheten BUP

Spesialenheten består av tre ulike team, Ambulant Intensivteam, TIPS UNG Oslo Syd og Lavterskeltilbudet - utviklingsfremmende samtaler som gir tilbud til hver sine pasientgrupper. De betjener alle de tre bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø.

Les mer om Spesialenheten BUP

Spesialenheten BUP

Henvisning

Spesialenheten tar saker direkte, eller internt fra poliklinikkene i BUP oslo Syd. Ekstern henvisning må komme enten fra lege eller barnevernleder. Legen kan være barnets fastlege, skolehelsetjenesten eller annen lege. Foreldre og ungdom over 16 år må være enig i henvisningen.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Husk  BUP henvisningsskjema.

Kontakt

Oppmøtested
Resepsjonen 1.etg
Telefon
23023000 , innvalg 4
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, BUP Oslo Syd
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud

Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30