Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

UPA er en lukket døgnenhet med øyeblikkelig hjelp-plikt, som ved mistanke om psykose og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse kan ta imot ungdom til vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, 7 dager i uken.                     

Les mer om Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

Henvisning – øyeblikkelig-hjelp

Ungdommer som trenger akutt hjelp kontakter ofte fastlege eller helsesøster på skolen først. Det kan opprettes kontakt med en psykiatrisk poliklinikk (BUP) for akutt-time. Ved behov for akutt innleggelse kontakter disse UPA. De fleste henvisninger om innleggelse på UPA på dagtid i ukedagene kommer fra poliklinikk mens henvisninger på kveld/natt og i helg kommer fra legevakt/psykiatrisk legevakt.                                                                                                                                                                            

Behandlingstilbud

Enhetens behandlingstilbud omfatter først og fremst akuttbehandling og stabilisering ved psykoser og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse. I noen tilfeller utfører også enheten en tidsbegrenset utredning/behandling ved alvorlige og sammensatte psykiske lidelser.                                                  
Enheten er underlagt Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), og er også godkjent for bruk av tvang.  
Oppholdstiden vil i de fleste tilfeller være kortvarig, men noen ganger er det også behov for lengre innleggelse av noen ukers varighet.

Skoletilbud

Alle ungdommer som er innlagt på UPA får tilbud om undervisning fra Nordre Aker skole

Utskriving

Vanligvis blir man utskrevet fra UPA til den omsorgsbasen man kom fra og med poliklinisk oppfølging, og enheten samarbeider med en rekke instanser avhengig av hvilke tiltak som kan være av nytte for den enkelte ungdommen.

Mer informasjon

For mer informasjon om Akutt døgnbehandlingsenheten kan enhetsleder kontaktes på tlf. 22 11 77 02

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Ring på dørklokka til bygg 55, 1.etg (se kart)

PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 22117700, 22117708

Telefon
22 11 77 00 ; 22 11 77 08
Enheten er bemannet hele døgnet
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen, psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Fant du det du lette etter?