HELSENORGE

Akutt døgnbehandlingsenhet (UPA)

UPA er en lukket døgnenhet med øyeblikkelig hjelp-plikt, som ved mistanke om psykose og/ eller alvorlig selvmordsfare eller uro/forvirringstilstander som skyldes alvorlig psykisk lidelse kan ta imot ungdom til vurdering og eventuell innleggelse hele døgnet, 7 dager i uken.                     

Fant du det du lette etter?