Front Ungdom hjemmesykehus

Spesialister i front – riktig hjelp til riktig tid, sted og nivå.
Front-team ungdom er et arenafleksibelt tverrfaglig team. Vårt overordnede mål er å gi ungdommer riktig hjelp til riktig tid. Front-ungdom fyller tomrommet mellom poliklinikk og døgnavdeling ved å tilby ungdommer og familier skreddersydd behandling. Front-ungdom har som fokus å styrke ungdommens mestring av krisen i sitt naturlige miljø, ikke minst styrke foresattes evne til å ivareta ungdommen.

Les mer om Front-team ungdom her

Front Ungdom hjemmesykehus

Målgruppe

Ungdommer i aldersgruppen 13 til 18 år med alvorlige kriser eller alvorlig psykopatologi med forverring / raskt funksjonsfall, eksempelvis:

  • Psykose
  • Suicidalitet
  • Emosjonell ustabilitet

Målsetting

Riktig hjelp
Tverrfaglig helsepersonell med lang erfaring og spesialistkompetanse vil sikre ungdom og familien best mulig faglig hjelp i en vanskelig krise.

Riktig tid
Vi har en responstid tilbake til henviser på 24 timer. Vårt tilbud er i utgangspunktet kortvarig og intensivt for å sikre riktig behandling.

Rett sted
Front-team ungdom reiser ut for å sikre ungdommen hjelp hjemme og i kjente omgivelser: hjem, skole og nærmiljø.

Rett nivå
Vi forsøker å sikre at ungdommen får hjelp på rett sted i helsevesenet basert på rask og grundig kartlegging av ungdommens behov.

Behandlingsmodellen
Front teamet er raskt på plass for å vurdere faresignaler og alvorlighet i krisen. Vi behandler ungdommer og familien hvor poliklinikkens tilbud ikke er tilstrekkelig eller riktig etablert og hvor innleggelse er uheldig.

Inntak
Kontakt Front-team ungdom og drøft saken (se telefon på siste side). Henvis til oss ved Ungdomsseksjonen, Front-team ungdom. Front-teamet har inntaksmøte to ganger i uken, men responstid på 24 timer per telefon.

En forutsetning er at situasjonen er akutt og at det å vente på helsehjelp fra poliklinisk hold ikke er tilstrekkelig.

Systemarbeid
Teamet gir veiledning og samarbeider med henviser, bydel, barnevern, legevakt, BUP og andre aktuelle instanser.

Skole
Nordre Aker Skole, avdeling Sogn er en institusjonskole som betjener barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo Universitetssykehus. Front-team ungdom har spesialpedagoger derfra tilknyttet teamet. De bidrar med veiledning og støtte til den lokale skolen.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 61

0372 Oslo


PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 91870463

Telefon
91 87 04 63
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo
Sognsvannsveien 61
Besøksadresse
Sognsvannsveien 61(Kart)
0372 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Fant du det du lette etter?