Intermediær døgnbehandlingsenhet

Enheten tilbyr døgn- og dagbehandling til ungdommer i alderen (13)14 - 18 år og har 6 plasser. Behandlingsopplegget består av miljøterapi, familiearbeid, støttesamtaler/individualterapi og gruppebaserte tilbud. Dersom du bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, vil de som har den daglige omsorgen for deg være med som viktige deltakere i behandlingen. 
Les mer om Intermediær døgnbehandlingsenhet

Intermediær døgnbehandlingsenhet

Henvisning

Henvisning  kommer fra en av Oslos 4 poliknikker, BUP Oslo Nord, BUP Oslo Syd, BUP Vest eller Nic Waals Institutt.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk BUP henvisningsskjema.

Innleggelse

Innleggelse ved enheten skjer etter lov om psykisk helsevern. Dersom du er over 16 år samtykker du selv til å være innskrevet ved enheten. Dersom du er under 16 år blir du skrevet inn på dine foresattes samtykke. Er du uenig i dine foreldes samtykke til innleggelse, kan du klage til kontrollkommisjonen


Kontakt

Telefon
23492100 sentralbord, 23492344 vaktrom
Enheten er døgnåpen 24/7
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo