Intermediær døgnbehandlingsenhet

Enheten tilbyr døgn- og dagbehandling til ungdommer i alderen (13)14 - 18 år og har 6 plasser. Behandlingsopplegget består av miljøterapi, familiearbeid, støttesamtaler/individualterapi og gruppebaserte tilbud. Dersom du bor i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon, vil de som har den daglige omsorgen for deg være med som viktige deltakere i behandlingen. 
Les mer om Intermediær døgnbehandlingsenhet

Intermediær døgnbehandlingsenhet

Henvisning

Henvisning  kommer fra en av Oslos 4 poliknikker, BUP Oslo Nord, BUP Oslo Syd, BUP Vest eller Nic Waals Institutt.

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak . Husk BUP henvisningsskjema.

Innleggelse

Innleggelse ved enheten skjer etter lov om psykisk helsevern. Dersom du er over 16 år samtykker du selv til å være innskrevet ved enheten. Dersom du er under 16 år blir du skrevet inn på dine foresattes samtykke. Er du uenig i dine foreldes samtykke til innleggelse, kan du klage til kontrollkommisjonen


Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Sognsvannsveien 55.


PAKKEFORLØP: Forløpskoordinator er den behandlingsansvarlige. For mer informasjon, ta kontakt: 23492100, 23492344

Telefon
23 49 21 00 sentralbord, 23 49 23 44 vaktrom
Enheten er døgnåpen 24/7
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
PHA Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling, Ungdomsseksjonen psykisk helse
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Kollektivtransport til Sognsvannsveien

​Nærmeste offentlige kommunikasjon er buss 22 eller 25 til Nordbergveien stoppested. Ca 10 min gange i Nordbergveien gjennom Solvang hagekoloni.

Det er også mulig å ta trikk 17 eller 18 til Rikshospitalet, men da blir det ca 20 minutters gange opp Sognsvannsveien.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.