HELSENORGE
Ved psykose eller mistanke om psykose

Kontaktinformasjon til hjelp i spesialisthelsetjenesten

Nedenfor finner du kontaktinformasjon til en del hjelpeinstanser i landet, dersom du har spørsmål eller trenger hjelp. Listen er ikke komplett. Finner du ikke informasjon som gjelder ditt bosted, anbefaler vi deg å kontakte ditt lokale helseforetak.

Illustrasjon: Viki_B, pixabay
Oslo universitetssykehus
TIPS-Tjenesten ved Oslo universitetssykehus: 90 79 55 55
Lavterskeltjeneste ved mistanke om psykose. Alle kan ringe. Betjenes mandag - fredag mellom kl 08.30 og 15.30.

Merk: For bydelene: Sagene, Østensjø, Nordre Aker, Bjerke, Nordstrand og Søndre Nordstrand.


Oslo

Psykiatrisk legevakt i Oslo 

Diakonhjemmet Sykehus
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen

Telefon: 22 09 98 00
Merk: Gjelder i Oslo for bydelene Frogner, Vestre Aker og Ullern

Lovisenberg Sykehus
Voksenpsykiatrisk poliklinikk Lovisenberg Sykehus

Telefon: 24 07 44 00
Merk: Gjelder i Oslo for bydelene: St. Hanshaugen, Gamle Oslo og Grunerløkka

Akershus universitetssykehus    

Psykoselidelser hos voksne
Psykoselidelser hos barn og unge

Merk: I tillegg til Follo, Romerike og Kongsvingerregionen dekker Ahus også bydelene Alna, Stovner og Grorud i Oslo (DPS Groruddalen)

Østfold 
TIPS Teamet Sykehuset Østfold

TIPS telefon: 96 20 20 29
Åpningstid: 0800 - 1500

Vestre Viken
TIPS Asker

Telefon: 66 75 16 65
Åpningstid: 0800 - 1530   

Drammen DPS TIPS Telefon: 97 14 07 43

Vestfold
TIPS Sykehuset Vestfold

TIPS telefon: 33 37 59 50
Åpningstid: 0800 - 1500

Sykehuset Innlandet
TIPS Sykehuset Innlandet

TIPS telefon: 62 58 83 33
Åpningtid: 0800 - 1530

Sørlandet Sykehus 
Psykiatrisk sykehusavdeling   

Sykehuset Telemark
DPS TIP - tidlig intervensjonspoliklinikk

Haukeland universitetssjukehus (Helse Bergen)
TOPS - Tidleg oppdaging av psykose

Stavanger universitetssjukehus (Helse Stavanger)
TIPS -info - Stavanger

Fant du det du lette etter?