HELSENORGE
digitalt kurs i læringsportalen

Tidlig oppdagelse og behandling ved psykose og psykoserisikotilstander: Hva, hvordan og hvorfor

Dette kurset vil være nyttig for deg som vil lære mer om psykose og psykoserisikotilstander. Kurset tilbyr også kunnskap om hvordan man kan utvikle og vedlikeholde gode tidlig oppdagelse- og behandlingstjenester for personer med psykose eller der det foreligger mistanke om psykoseutvikling. 

Tor Gunnar Værnes er ansvarlig kursleder for filmene som er publisert i Læringsportalen

​Kurset ligger tilgjengelig i Læringsportalen ​og består av fem korte undervisningsfilmer (total varighet ca. 40 minutter). Hver av disse filmene inneholder en presentasjon som tar for seg sentrale aspekter ved temaet for kurset, og noen refleksjonsspørsmål til slutt. Kursleder er psykologspesialist Tor Gunnar Værnes ved TIPS Sør-Øst.​

Filmene belyser følgende undertemaer: 

Hvorfor er tidlig oppdagelse og behandling viktig, og for hvem?
Hvorfor oppdages psykose og risikotilstander for sent? Barrierer og målsettinger
Kjennetegn ved gode tidlig oppdagelse- og behandlingstiltak
Hva forskningen sier om tidlig oppdagelse og behandling?
Tidlig oppdagelse og behandling nå og inn i fremtiden

Målgrupper

Kursets målgruppe er klinikere, andre fagpersoner og ledere i psykisk helsevern og kommunale tjenester for både voksne og barn/ungdom. Kurset vil være nyttig for de som vil lære mer om dette fagfeltet, og som vil utvikle og vedlikeholde gode tidlig oppdagelse- og behandlingstjenester for personer med psykose eller der det foreligger mistanke om psykoseutvikling. 

Digital læringsarena

Kurset er utviklet som et av læringsverktøyene i et innovasjonsprosjekt ved TIPS Sør-Øst.​ Prosjektet har som mål å lage en digital læringsarena for tidlig oppdagelse og behandling av psykose. Kurset er utarbeidet i et samarbeid mellom TIPS Sør-Øst og Sykehuspartner – digitalt læringsteam, og inngår nå som et av kurstilbudene i Læringsportalen til helseforetakene i Helse Sør-Øst. 

Filmene er også tilgjengelige i YouTube-kanalen til TIPS Sør-Øst​

Fant du det du lette etter?