HELSENORGE

Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning (RusForsk)

Seksjon for klinisk rus- og avhengighetsforskning - «RusForsk» - har som hovedmål å utvikle og forbedre behandlingen for pasienter med rus- og avhengighetslidelser. Gjennom klinikknære prosjekter skal vi fremme forskning av høy kvalitet som skal komme pasientene til gode. Alle våre prosjekter har brukermedvirkning.

Fant du det du lette etter?