HELSENORGE

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP-forsk)

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP) er en del av Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Forskningsseksjonen har som overordnet mål å medvirke til økt kompetanse og kvalitet i det kliniske arbeidet.

Fant du det du lette etter?