Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP) er en del av Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Forskningsseksjonen har som overordnet mål å medvirke til økt kompetanse og kvalitet i det kliniske arbeidet.

Les mer om Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Vi er organisert i forskningsgrupper som driver klinikknær forskning rettet mot barn og unges psykiske helse.  Vi kartlegger og ser på forløp av ulike psykiske lidelser som oppstår i barne- og ungdomsår. I tillegg studerer vi biologiske prosesser som kan være med på å forklare psykiske lidelser hos barn og ungdom.

Pågående forskningsprosjekter


Våre tre største prosjekter er:
• ADHD-studien; En studie av barn som er i risiko for å utvikle ADHD. Et samarbeidsprosjekt mellom OUS og Folkehelseinstituttet.
• Ungdoms-TOP; En studie av tidlig psykoseutvikling hos ungdom. Er en del av NORMENT og K. B. Jebsen Senter for Psykoseforskning.
• BUPGEN Nettverk – Fra gener til fenotyper hos barn med neurobiologiske utviklingsforstyrrelser. Er en del av NORMENT og K. B. Jebsen Senter for Psykoseforskning.

I tillegg har vi flere mindre prosjekter
• Villet egenskade; En undersøkelse av ungdom som skader seg selv.
• Hørsel og psykisk helse; Forekomst av psykiske lidelser hos barn og ungdom med hørselshemming.
• Forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksenalder; En registerstudie av pasienter som har vært behandlet i barne- og ungdomspsykiatrien.
• Påvirker stress i svangerskapet barnets utvikling? En epigenetisk studie. Prosjektet utgår fra studien «Liten-i-Norge» ved RBUP Øst og Sør.
• Selektiv mutisme; Fire års oppfølging etter behandling.
• Mindre stress; Behandling av angst hos personer med autismespekterlidelser.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?