HELSENORGE

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP-forsk)

Forskningsseksjonen driver forskning som er spesielt rettet mot barn og unges psykiske helse innenfor en rekke områder, blant annet autismespekterforstyrrelser, hyperkinetisk forstyrrelse/ADHD, mutisme, atferdsvansker, emosjonell dysregulering, selvskading, psykose og forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksen alder. 

Fant du det du lette etter?