Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP) er en del av Oslo universitetssykehus HF og Universitetet i Oslo. Forskningsseksjonen har som overordnet mål å medvirke til økt kompetanse og kvalitet i det kliniske arbeidet.

Les mer om Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)

Vi er organisert i forskningsgrupper som driver klinikknær forskning rettet mot barn og unges psykiske helse.  Vi kartlegger og ser på forløp av ulike psykiske lidelser som oppstår i barne- og ungdomsår. I tillegg studerer vi biologiske prosesser som kan være med på å forklare psykiske lidelser hos barn og ungdom.

Pågående forskningsprosjekter


Våre tre største prosjekter er:
• ADHD-studien; En studie av barn som er i risiko for å utvikle ADHD. Et samarbeidsprosjekt mellom OUS og Folkehelseinstituttet.
• Ungdoms-TOP; En studie av tidlig psykoseutvikling hos ungdom. Er en del av NORMENT og K. B. Jebsen Senter for Psykoseforskning.
• BUPGEN Nettverk – Fra gener til fenotyper hos barn med neurobiologiske utviklingsforstyrrelser. Er en del av NORMENT og K. B. Jebsen Senter for Psykoseforskning.

I tillegg har vi flere mindre prosjekter
• Villet egenskade; En undersøkelse av ungdom som skader seg selv.
• Hørsel og psykisk helse; Forekomst av psykiske lidelser hos barn og ungdom med hørselshemming.
• Forløp av psykiatriske lidelser fra barnealder til voksenalder; En registerstudie av pasienter som har vært behandlet i barne- og ungdomspsykiatrien.
• Påvirker stress i svangerskapet barnets utvikling? En epigenetisk studie. Prosjektet utgår fra studien «Liten-i-Norge» ved RBUP Øst og Sør.
• Selektiv mutisme; Fire års oppfølging etter behandling.
• Mindre stress; Behandling av angst hos personer med autismespekterlidelser.

Kontaktinformasjon

Telefon
22 02 91 89
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Klinikk psykisk helse og avehenighet
Seksjon forskning psykisk helse barn og ungdom (BUP)
Aker sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 Oslo
Gaustad sykehus
Besøksadresse
Sognsvannsveien 21(Kart)
0372 Oslo
Telefon
Sentralbord 91 50 27 70
Fant du det du lette etter?