HELSENORGE

Senter for fremtidig helse

Senter for fremtidig helse eller C3 - Centre for Connected Care, som det heter på engelsk, er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) og forsker på fremtidens helsetjenester. Senteret startet i 2015 og finansieres av Norges Forskningsråd. Senteret har 5 forskningspartnere, 5 offentlige partnere og 9 næringslivspartnere.


Senteret utvikler kunnskapsbaserte metoder og verktøy som gjør det mulig for pasienten å være aktiv i egen behandling og oppfølging. Vi bygger nettverk og samarbeid for hurtig og effektiv implementering av nye helsetjenester innen avstandsoppfølging og hjemmesykehus. Slik bidrar forskningen vår til verdiskaping for kommuner, sykehus og helsenæring.

Vil du vite mer om senteret trykk på lenken under:

Fant du det du lette etter?