HELSENORGE

Nydalen DPS

Nydalen DPS tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med moderat til alvorlige psykiske lidelser. Vi tilbyr vurdering, utredning, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men vi tilbyr også ambulant behandling og døgnbehandling når det er behov for dette. Opptaksområdet er bydelene Bjerke, Nordre Aker og Sagene. DPS-et har samarbeide med førstelinjetjenesten i alle tre bydeler.


Avdelingen ledes av Erlend Hangaard
Fant du det du lette etter?