Gruppeenheten Nydalen DPS


Enhet for gruppebehandling tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har i hovedsak bostedsadresse i bydelene Nordre Aker, Sagene og Bjerke.

Les mer om Gruppeenheten Nydalen DPS

Gruppeenheten Nydalen DPS

Gruppeenheten er en underordnet enhet av Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og består av tre psykologspesialister, en overlege og to spesialsykepleiere. Vi samarbeider tett med de andre enhetene i Nydalen DPS.
Som navnet tilsier foregår behandlingen i grupper. Vi tilbyr to typer behandling: (1) Kurs for pasienter som går i utredning og behandling ved Nydalen DPS og (2) gruppeterapi for pasienter som er utredet for personlighetsforstyrrelse.

(1) Kurs for pasienter som går i utredning og behandling ved Nydalen DPS

Gruppeenheten tar kun imot kurspasienter som henvises internt ved Nydalen DPS, ikke fra fastleger eller andre eksterne instanser. Kursdeltakelse skjer i kombinasjon med individualterapi. For tiden har vi følgende kurs:
- Kurs for pasienter med sosial fobi
- Stabiliseringskurs for pasienter med traumelidelse
- Kurs for pasienter med bipolar lidelse
- Forberedende kurs før oppstart av gruppeterapi

(2) Gruppeterapi for pasienter som er utredet for personlighetsforstyrrelse

Behandlingen er av typen mentaliseringsbasert terapi, bestående av individualterapi, kurs (psykoedukasjon i gruppe) og gruppeterapi. Gruppeterapien har en varighet på inntil to år.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Gruppeenheten Nydalen DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 oSLO

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppe

Fant du det du lette etter?