Gruppeenheten Nydalen DPS


Enhet for gruppebehandling tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har i hovedsak bostedsadresse i bydelene Nordre Aker, Sagene og Bjerke.

Les mer om Gruppeenheten Nydalen DPS

Gruppeenheten Nydalen DPS

Gruppeenheten er en underordnet enhet av Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk og består av to psykologspesialister, en psykolog, en overlege og to spesialsykepleiere. Vi samarbeider tett med de andre enhetene i Nydalen DPS.

Vi tilbyr ulike kurs og grupper for pasienter som er ferdig utredet og har fått et behandlingstilbud ved Nydalen DPS.

(1) Kurs for pasienter som går i utredning og behandling ved Nydalen DPS

Kursdeltakelse skjer i kombinasjon med individualterapi. For tiden har vi følgende kurs:
• Kurs i mestring av sosial angst.
• Stabiliseringskurs for pasienter med pågående symptomer på traumelidelse
• Psykoedukativt kurs for pasienter med bipolar lidelse
• Forberedende, psykoedukativt kurs for pasienter som er aktuelle for videre gruppeterapi

(2) Gruppeterapi for pasienter som er diagnostisert med personlighetsforstyrrelse

Behandlingen er av typen mentaliseringsbasert terapi, bestående av individualterapi, kurs (psykoedukasjon i gruppe) og gruppeterapi. Gruppeterapien har en varighet på inntil to år.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Gruppeenheten Nydalen DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 oSLO

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10-12 ved Nydalen DPS. Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Psykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-i-gruppe-ved-bipolar-lidelsePsykoedukasjon i gruppe ved bipolar lidelsePBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppeBipolar lidelse - psykoedukasjon i gruppe

Fant du det du lette etter?