HELSENORGE

Psykiatrisk poliklinikk Bjerke

Poliklinikk Bjerke tar imot pasienter over 18 år henvist med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har i hovedsak bostedsadresse Bjerke bydel. Poliklinikk Bjerke mottar henvisning fra fastleger, legevakt og i noen grad fra samarbeidspartnere i psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Poliklinikk Bjerke har samarbeid med 1.linjetjenesten: Fastleger, NAV-kontor og seksjon psykisk helse i bydelen.

Fant du det du lette etter?