HELSENORGE

Psykiatrisk poliklinikk Nordre Aker

Poliklinikk Nordre Aker tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene har i hovedsak bostedsadresse Nordre Aker bydel. Poliklinikk Nordre Aker mottar henvisning fra fastleger, legevakt og i noen grad fra samarbeidspartnere i psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Poliklinikk Nordre Aker har møter med fastleger i bydelen vedrørende henviste pasienter, og samarbeider også med 1.linjetjensten og NAV i bydelen.

Fant du det du lette etter?