Psykiatrisk poliklinikk Sagene


Poliklinikk Sagene tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene må ha bostedsadresse Sagene bydel. Poliklinikk Sagene mottar henvisning fra fastleger, legevakt og i noen grad fra samarbeidspartnere i psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Poliklinikk Sagene har møter med fastleger i bydelen vedrørende henviste pasienter, og samarbeider også med 1. linjetjensten og NAV i bydelen.

Kontakt

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon Allmennpsykiatrisk poliklinikk
Enhet Sagene
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Google maps)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag08:00 - 15:30
tirsdag08:00 - 15:30
onsdag08:00 - 15:30
torsdag08:00 - 15:30
fredag08:00 - 15:30
lørdagStengt
søndagStengt

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.