HELSENORGE

Psykiatrisk poliklinikk Sagene


Poliklinikk Sagene tar imot pasienter over 18 år med moderate til alvorlige psykiske lidelser. Pasientene må ha bostedsadresse Sagene bydel. Poliklinikk Sagene mottar henvisning fra fastleger, legevakt og i noen grad fra samarbeidspartnere i psykisk helsevern og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Poliklinikk Sagene har møter med fastleger i bydelen vedrørende henviste pasienter, og samarbeider også med 1. linjetjensten og NAV i bydelen.

Fant du det du lette etter?