Raskere tilbake Nydalen DPS


Kveldspoliklinikken Raskere tilbake Nydalen DPS.

Vi tilbyr individuell samtalebehandling hos psykolog eller psykiater i opp til 15 timer.  Behandlingen skjer på kveldstid, for tiden onsdag kveld, etter kl. 16.15.

Les mer om Raskere tilbake Nydalen DPS

Raskere tilbake Nydalen DPS

Målgruppen for kveldspoliklinikken Raskere tilbake er personer med lettere psykiske lidelser som er sykmeldt eller står i fare for å bli det.  Med lettere psykiske lidelser menes angsttilstander, nedstemthet/depresjon eller symptomer som er forårsaket av livskriser.  Symptomene må egne seg for en målrettet og tidsavgrenset behandling, og skal ikke være del av en omfattende eller alvorlig psykisk sykdom eller rusavhengighet.  Den som henvises må ha arbeid og sykepengerettigheter, men kan ikke motta arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd.

Inntak skjer etter henvisning fra fastlege eller lege i spesialisthelsetjenesten.  I henvisningen må legen opplyse om pasientens arbeidsforhold og angi at henvisningen gjelder Raskere tilbake.

Det betales vanlig egenandel opp til grensen for frikort, for tiden er egenandelen 345 kroner.

Ventetiden varierer.  For tiden er den ca 8 uker.

Kontakt

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
onsdag 16.00-21.00
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Raskere tilbake
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Google maps)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00