Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS.

Vi tilbyr individuell samtalebehandling hos psykolog eller psykiater i opp til 15 timer.  Behandlingen skjer på kveldstid, for tiden onsdag kveld, mellom kl. 16.00 og 21.00.

Les mer om Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS

Raskere tilbake/Helse og arbeid Nydalen DPS

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid er et spesialisert behandlingstilbud til personer som er sykmeldt på grunn av angst eller depresjonstilstander. Tilbudet gjelder også for personer som står i fare for å bli sykmeldt. 

Behandlingen består av samtaler med psykolog eller psykiater. Samtalene baserer seg på etablerte psykoterapeutiske metoder og en arbeidsfokusert tilnærming. Terapeutene samarbeider med fastlegen og det er nødvendig å bli henvist til poliklinikken.  Behandlingen er tidsavgrenset og aktiv. Øvelser kan foregå i timen eller som hjemmeoppgaver. Vi legger også vekt på opplæring om de psykiske symptomene og hva hver enkelt kan gjøre for å forsøke og hindre at en blir syk på nytt. 

Kveldspoliklinikken er åpen onsdag kveld, unntaksvis gis det timer på dagtid. Hver behandlingstime er som regel på 45 minutter og det betales vanlig egenandel for behandling i spesialisthelsetjenesten. For den som har frikort er behandlingen gratis. Behandlingen foregår på norsk, i enkelte tilfeller på engelsk (ved behov).

Kveldspoliklinikken Raskere tilbake/Helse og arbeid er en del av Allmennpsykiatrisk seksjon ved Nydalen DPS. Vi holder til i Gullhaugveien 12, i nærheten av Nydalen T-banestasjon og Nydalen bussholdeplass.


Henvisninger merkes med «Helse og arbeid - Kveldstilbud for angst og depresjon ved Nydalen DPS» og sendes elektronisk eller med vanlig post til sentralt henvisningsmottak ved Oslo universitetssykehus:

Oslo universitetssykehus
Psykisk helsevern for voksne
P. b. 4956 Nydalen
0424 Oslo


Vilkår for behandling

• En angst- eller depresjonstilstand
• Sykmeldt eller fare for sykmelding
• Ønske om psykoterapeutisk behandling
• Et arbeid å komme raskt tilbake til
• Sykepengerettigheter
• Henvisning fra lege eller psykolog


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
onsdag 16.00-21.00
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Raskere tilbake/Helse og arbeid
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10-12 ved Nydalen DPS. Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Fant du det du lette etter?