HELSENORGE

Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS

Seksjon døgnbehandling er lokalisert i Lovisenberggata 4 G og har 30 åpne behandlingsplasser fordelt på tre enheter; en 5-døgnsenhet og to 7-døgnsenheter med 10 plasser i hver. Seks behandlingsplasser er forbeholdt øyeblikkelig hjelp/stabilisering/brukerstyrte plasser inntil 7 dager. For øvrige behandlingsplasser, er vanlig behandlingstid varierer mellom 4 til 7 uker.


Seksjonen ledes av Wenche Andreassen 

Fant du det du lette etter?