HELSENORGE

Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS

Seksjon døgnbehandling er lokalisert i Lovisenberggata 4 G og har 30 åpne behandlingsplasser fordelt på tre enheter – en 5-døgnsenhet og to 7-døgnsenheter med ti plasser i hver. Seks behandlingsplasser er forbeholdt øyeblikkelig hjelp/stabilisering/brukerstyrte plasser inntil syv dager. For øvrige behandlingsplasser, er vanlig behandlingstid varierer mellom fire til syv uker.


Seksjonen ledes av Wenche Andreassen.

Fant du det du lette etter?