Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS

Seksjon døgnbehandling er lokalisert i Lovisenberggata 4 G og har 30 åpne behandlingsplasser fordelt på tre enheter; en 5-døgnsenhet og to 7-døgnsenheter med 10 plasser i hver. Seks behandlingsplasser er forbeholdt øyeblikkelig hjelp/stabilisering/brukerstyrte plasser inntil 7 dager. For øvrige behandlingsplasser, er vanlig behandlingstid varierer mellom 4 til 7 uker.


Seksjonen ledes av Wenche Andreassen 

Les mer om Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS

Døgnbehandlingsseksjon Nydalen DPS

Seksjon døgnbehandling gir tilbud til pasienter med kompleks problematikk i behov av døgnbehandling som kan fungere innenfor seksjonens åpne rammer; psykoselidelser, stemningslidelser, krise/traumeproblematikk, spiseforstyrrelser, personlighetsforstyrrelser m.m.

Seksjonen tilbyr strukturert utredning og behandling. Behandlingen består av samtaleterapi, gruppebehandling, miljøterapi og medikamentell behandling. Seksjonen arbeider ut fra en ressursorientert tenkning med teori og metoder fra kognitive og dynamiske/ mentaliseringsbaserte tilnærminger, samt traumeforståelse og -behandling.

Vi er tverrfaglig sammensatt med psykologer, psykiatere og personell med ulike helsefaglige utdanninger.  Vi samarbeider med pårørende. bydel og andre samarbeidspartnere under behandlingsoppholdene, blant annet for å sikre god overgang til egen bolig.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lovisenberggata 4 G
Telefon
22 80 51 00
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon døgnbehandling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
DPS Nydalen - Lovisenberggata 4 G
Besøksadresse
Lovisenberggata 4 G(Kart)
Telefon
22 80 51 00
mandag - fredag 08:00 – 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Døgnenhet 1 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-1-nydalen-dpsDøgnenhet 1 Nydalen DPS
Døgnenhet 2 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-2-nydalen-dpsDøgnenhet 2 Nydalen DPS
Døgnenhet 3 Nydalen DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/nydalen-dps/dognbehandlingsseksjon-nydalen-dps/dognenhet-3-nydalen-dpsDøgnenhet 3 Nydalen DPS

Fant du det du lette etter?