Døgnenhet 1 Nydalen DPS


Døgnenhet 1, tilbyr utredning, behandling og rehabilitering til personer med alvorlig og sammensatte psykiske lidelser, fortrinnsvis schizofreni.

Enheten har 10 plasser, inklusive to plasser for krise/stabilisering/brukerstyrte innleggelser.

Behandlingen består av utredning, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, miljøterapi, psykoedukativt gruppetilbud, fysisk aktivitet og støttesamtaler.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lovisenberggata 4 G, 1.etg
Telefon
22 80 51 12
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon døgnbehandling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
DPS Nydalen - Lovisenberggata 4 G
Besøksadresse
Lovisenberggata 4 G(Kart)
Telefon
22 80 51 00
mandag - fredag 08:00 – 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Fant du det du lette etter?