Døgnenhet 2 Nydalen DPS

Døgnbehandling, Enhet 2, er en subakutt/intermediær enhet med 10 plasser. To plasser er forbeholdt krise/stabilisering/brukerstyrte innleggelser. Målgruppen er pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser, hovedvekt på psykoser og affektive lidelser.

Behandlingen består av utredning, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, miljøterapi, psykoedukativt gruppetilbud, fysisk aktivitet og støttesamtaler.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lovisenberggata 4 G, 2. etg
Telefon
22 80 51 22
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon døgnbehandling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
DPS Nydalen - Lovisenberggata 4 G
Besøksadresse
Lovisenberggata 4 G(Kart)
Telefon
22 80 51 00
mandag - fredag 08:00 – 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Fant du det du lette etter?