HELSENORGE

Døgnenhet 2 Nydalen DPS

Døgnbehandling, Enhet 2, er en subakutt/intermediær enhet med 10 plasser. To plasser er forbeholdt krise/stabilisering/brukerstyrte innleggelser. Målgruppen er pasienter med alvorlige og sammensatte lidelser, hovedvekt på psykoser og affektive lidelser.

Behandlingen består av utredning, individuell samtaleterapi, medikamentell behandling, miljøterapi, psykoedukativt gruppetilbud, fysisk aktivitet og støttesamtaler.

Fant du det du lette etter?