Døgnenhet 3 Nydalen DPS

 

Døgnenhet 3 er en 5-døgnsenhet som tilbyr behandling fra mandag til fredag, og hvor pasientene bor hjemme i helgene.

 

Les mer om Døgnenhet 3 Nydalen DPS

Døgnenhet 3 Nydalen DPS

 

Enheten gir tilbud om utredning og behandling til personer med funksjonssvikt som følge av psykisk lidelse. Enheten har 10 behandlingsplasser og en allmennpsykiatrisk profil. Dynamikken mellom å være innlagt i ukedagene og hjemme i helgene, utnyttes aktivt blant annet ved å bruke helgene til å teste ut nye mestringsstrategier ervervet gjennom behandlingen i ukedagene. To av behandlingsplassene er forbeholdt korttidsopphold på inntil en uke (øyeblikkelig hjelp/brukerstyrte plasser).  Innleggelsestiden for de ordinære plassene er vanligvis 2-3 måneder.

Vi arbeider tverrfaglig om individuelle opplegg for behandlingen ut fra den enkeltes behov og ønsker.  Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig.  Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS.

 

Kontakt

Oppmøtested
Geitmyrsveien 67, 3. etg.
Telefon
22 80 51 62
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon døgnbehandling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

DPS Nydalen - Geitmyrsveien 67

Besøksadresse
Geitmyrsveien 67(Google maps)
Telefon
22805100
mandag08:00 – 15:30
tirsdag08:00 – 15:30
onsdag08:00 – 15:30
torsdag08:00 – 15:30
fredag08:00 – 15:30
lørdagStengt
søndagStengt