Døgnenhet 3 Nydalen DPS

Døgnenhet 3 er en 5-døgnsenhet som tilbyr behandling fra mandag til fredag, og hvor pasientene bor hjemme i helgene.

 

Les mer om Døgnenhet 3 Nydalen DPS

Døgnenhet 3 Nydalen DPS

Enheten gir tilbud om utredning og behandling til personer med funksjonssvikt som følge av psykisk lidelse. Enheten har 10 behandlingsplasser og en allmennpsykiatrisk profil. Dynamikken mellom å være innlagt i ukedagene og hjemme i helgene, utnyttes aktivt blant annet ved å bruke helgene til å teste ut nye mestringsstrategier ervervet gjennom behandlingen i ukedagene. To av behandlingsplassene er forbeholdt korttidsopphold på inntil en uke (øyeblikkelig hjelp/brukerstyrte plasser).  Innleggelsestiden for de ordinære plassene varierer mellom 6 til 10 uker.

Vi arbeider tverrfaglig om individuelle opplegg for behandlingen ut fra den enkeltes behov og ønsker.  Vi tilbyr samtaleterapi, gruppeterapi, miljøterapi og medikamentell behandling. Vårt mål er å bidra til økt livskvalitet og evne til å mestre livet i egen bolig.  Prosessene skjer i samarbeid med bydeler, pårørende og ressurspersoner i og utenfor vårt DPS.

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Lovisenberggata 4 G, 3. etg.
Telefon
22 80 51 62
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Nydalen DPS
Seksjon døgnbehandling
Ullevål sykehus
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
DPS Nydalen - Lovisenberggata 4 G
Besøksadresse
Lovisenberggata 4 G(Kart)
Telefon
22 80 51 00
mandag - fredag 08:00 – 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Fant du det du lette etter?