Psykiatrisk legevakt

Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp kan møte opp i våre åpningstider (se under). Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege. Psykiatrisk legevakt er lokalisert ved Oslo Legevakt. Telefon: 116 117

Les mer om Psykiatrisk legevakt

Psykiatrisk legevakt

Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger til alle som henvender seg. Et psykiatrisk kriseteam - med erfarne psykiatere, psykologer og psykiatriske sykepleiere - kan hjelpe med:

  • psykiske kriser
  • selvmordsproblematikk
  • psykoser
  • vurdering for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Psykiatrisk legevakt er organisert under Nydalen DPS og del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri.

Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs. Av og til er en avklarende, støttende eller rådgivende samtale tilstrekkelig. Pasientene kan også få tilbud om medikamentell behandling, men ikke B-preparater. Noen pasienter blir henvist til DPS, annen instans på Legevakten (Allmennseksjonen, Sosial vakttjeneste, Observasjonsposten) videre i behandlingsapparatet eller til fastlegen, og noen blir lagt inn på Akuttpsykiatrisk avdeling.


Akuttilbud
Psykiatrisk legevakt er et akuttilbud, og tilbyr ikke oppfølgende samtaler.


Praksis?
Psykiatrisk legevakt tilbyr hospitering for akutteam i hele Norge. Det tilbys 1-3 vakter etter avtale. Vi tar ikke inn ferievikarer eller studenter som trenger praksis over lengre tid.


Åpningstider

kl. 16.00 - 22.00 hverdager

kl. 12.00 - 20.00 helger/helligdager

kl. 12.00 - 18.00 påskeaften/pinseaften/nyttårsaften

kl. 12.00 - 16.00 julaften 

kl. 12.00 - 20.00 1. juledagAllmennlegevakten er alltid åpen for akuttpsykiatrisk hjelp.  Les mer her
 

Kontaktinformasjon

Psykiatrisk legevakt – Storgata
Besøksadresse
Storgata 40(Kart)
Telefon
Sentralbord 22 11 72 30 (8:30-15:00)
Publikumslinje: 116 117
E-post
Fant du det du lette etter?