Psykiatrisk legevakt

Personer med behov for akutt psykiatrisk hjelp kan møte opp i våre åpningstider (se under). Det er ikke nødvendig med timebestilling eller henvisning fra lege. Psykiatrisk legevakt er lokalisert ved Oslo Legevakt. Telefon: 116 117

Les mer om Psykiatrisk legevakt

Psykiatrisk legevakt

Psykiatrisk legevakt i Oslo tilbyr hjelp ved akutte psykiske lidelser og kriser på kveldstid og i helger til alle som henvender seg. Et psykiatrisk kriseteam - med erfarne psykiatere, psykologer og psykiatriske sykepleiere - kan hjelpe med:

  • psykiske kriser
  • selvmordsproblematikk
  • psykoser
  • vurdering for innleggelse i psykiatrisk akuttavdeling

Psykiatrisk legevakt er organisert under Nydalen DPS og del av Klinikk psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus.

Leder og seksjonsoverlege: Ewa Ness, spesialist i psykiatri.

Psykiatere, psykologer og spesialsykepleiere ved Psykiatrisk legevakt er trenet til raskt å kunne vurdere hva slags hjelp som trengs. Av og til er en avklarende, støttende eller rådgivende samtale tilstrekkelig. Pasientene kan også få tilbud om medikamentell behandling, men ikke B-preparater. Noen pasienter blir henvist til DPS, annen instans på Legevakten (Allmennseksjonen, Sosial vakttjeneste, Observasjonsposten) videre i behandlingsapparatet eller til fastlegen, og noen blir lagt inn på Akuttpsykiatrisk avdeling.


Akuttilbud
Psykiatrisk legevakt er et akuttilbud, og tilbyr ikke oppfølgende samtaler.


Praksis?
Psykiatrisk legevakt er et godt egnet praksissted for leger, medisinerstudenter og psykologer. Vi tilbyr hospitering for en vakt.Vi tar også imot hospitanter fra akutt team i hele Norge. De tilbys 1-3 vakter etter avtale. Vi er offisielt undervisningssted for medisinerstudenter. Vi tar ikke inn ferievikarer eller studenter som trenger praksis over lengre tid.


Åpningstider
kl. 16.00 - 22.00 hverdager

kl. 12.00 - 20.00 helger/helligdager

kl. 12.00 -16.00 julaften  

kl. 12.00 - 20.00 1. juledag

kl. 12.00 -18.00 nyttårsaften

Allmennlegevakten er alltid åpen for akuttpsykiatrisk hjelp.  Les mer her
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Storgata 40, Oslo
Telefon
116117
Legevakten i Storgata
Besøksadresse
(Kart)
Storgata 40, 0182, Oslo.
Telefon
Sentralbord: 22 11 72 30 (08:30-15:00)
Publikumslinje: 116 117

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Fant du det du lette etter?