Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten er et lavterskeltilbud for personer i krise!

Les mer om Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten Nydalen DPS

HVA GJØR AKUTTENHETEN:

Akuttenheten har som oppgave å gi en rask vurdering og eventuelt bistand, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp, fortrinnsvis innen 24 timer. Målgruppen er personer over 18 år som er i akutte psykiatriske kriser, og hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
Akuttenheten har som oppgave å gi en rask vurdering og eventuelt bistand, ved alle henvendelser om akutt psykiatrisk hjelp, fortrinnsvis innen 24 timer. Målgruppen er personer over 18 år som er i akutte psykiatriske kriser, og hvor det vurderes å være behov for samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 

FORMÅLET ER:
• Å gi bistand i krisesituasjoner gjennom samtaler der primærhelsetjenestens
  alene ikke er nok.
• Å forebygge og hindre unødvendige innleggelser i sykehus.
• Veilede og gi råd til pårørende og samarbeidspartene.

Etter førstegangsvurdering tilbyr vi inntil 4 oppfølgende konsultasjoner ved behov

HVEM KAN HENVENDE SEG:
Alle som er i behov av øyeblikkelig hjelp for å få vurdert sin psykiske helsetilstand, på vegne av seg selv eller andre. Ved øyeblikkelig hjelp er det ikke påkrevd henvisning fra lege. En vil per telefon drøfte og vurdere hvorvidt dette er en krise som det er hensiktsmessig at Akuttenheten bistår i.
Alle som er i behov av øyeblikkelig hjelp for å få vurdert sin psykiske helsetilstand, på vegne av seg selv eller andre. Ved øyeblikkelig hjelp er det ikke påkrevd henvisning fra lege. En vil per telefon drøfte og vurdere hvorvidt dette er en krise som det er hensiktsmessig at Akuttenheten bistår i. 
 

HVEM ER AKUTTENHETEN:
Akuttenheten ved Nydalen DPS er et tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykolog og sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.
Akuttenheten ved Nydalen DPS er et tverrfaglig team som består av helse- og sosialfaglig personell som psykiater, lege, psykolog og sykepleier/vernepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid. 
 

HVORDAN KOMME I KONTAKT MED AKUTT ENHET:
Akuttenheten kan kontaktes på telefon eller ved henvendelse direkte til Gullhaugveien 12, resepsjon 1.etg. Dersom det er behov tilstreber vi å vurdere pasienten der den befinner seg. Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon. Akuttenheten kan kontaktes på telefon eller ved henvendelse direkte til Gullhaugveien 12, resepsjon 1.etg. Dersom det er behov tilstreber vi å vurdere pasienten der den befinner seg. Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08.00-15.30
(seneste konsultasjon er 14.30)
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Akuttenheten, Nydalen DPS
Postboks 4956 Nydalen
0484 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.