HELSENORGE

Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten er et poliklinisk lavterskeltilbud for personer over 18 år, i behov av øyeblikkelig hjelp for akutte psykiske helseplager og kriser. Vi er en psykiatrisk vakttjeneste for bydelene Nordre Aker, Bjerke og Sagene, på dagtid. Tilbudet er stasjonært og ambulant.

Fant du det du lette etter?