Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten er et lavterskeltilbud for personer over 18 år, i krise og/eller i behov av akutt psykisk helsehjelp innen spesialisthelsetjenesten.

Les mer om Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten Nydalen DPS

Akuttenheten er et tverrfaglig team bestående av blant annet psykiater, psykologspesialist og sykepleier med videreutdanning i psykisk helsearbeid.

Hva gjør akuttenheten?

• Rask vurdering og behandling, fortrinnsvis innen 24 timer
• Inntil fire polikliniske, oppfølgende konsultasjoner etter førstegangsvurdering
• Innleggelse
• Henvisning til annen instans i 1.- eller 2.linjetjenesten
• Tvungen legeundersøkelse
• Inntil fire polikliniske, oppfølgende konsultasjoner i etterkant av innleggelse
• Veileder og gir råd til pårørende og samarbeidspartene

Hvem kan henvende seg?

Personer som selv er i behov av psykisk helsehjelp og personer som er bekymret for andre sin psykiske helsetilstand, inkludert helsepersonell. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlege. Akuttenheten vil vurdere om det er behov for øyeblikkelig hjelp.  

Hvordan komme i kontakt med akuttenheten?

Det er ønskelig at alle henvendelser skjer via telefon. 
Henvendelser utenom åpningstid rettes til Oslo kommunale legevakt.
Adresse: Storgata 40, 0182 Oslo
Telefon: 11 61 17

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, 0484 Oslo
Telefon
23 02 33 01
mandag - fredag 08.00-15.30
(seneste konsultasjon er 14.30)
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Seksjon Psykose- og akuttbehandling
Akuttenheten
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10-12 ved Nydalen DPS. Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Fant du det du lette etter?