Psykosepoliklinikken Nydalen DPS


Psykosepoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning, behandling og rehabilitering til pasienter med  psykoselidelser.  Mange av pasientene har i tillegg skadelig rusbruk som tilleggsproblematikk.

 

Les mer om Psykosepoliklinikken Nydalen DPS

Psykosepoliklinikken Nydalen DPS

Behandlingen består av utredning, psykoterapi, støttesamtaler, medikamentell behandling, pasientundervisning og gruppeterapi. Målet er at pasienten skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet i egen tilværelse utenfor institusjon. Enheten har eget TIPS-team (tidlig invervensjon ved psykose).

TIPS-teamet tilbyr utredning og behandling til personer over 18 år med mistanke om førstegangspsykose.  Behandlingen som tilbys er utredning, samtaleterapi og medikamentell behandling.  Behandling er poliklinisk eller ambulant oppfølging der pasienten bor eller oppholder seg.  Ved mistanke om førstegangspsykose kan personer henvende seg direkte til TIPS telefon: 90 79 55 55, gjelder alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00.

Enheten har et utstrakt samarbeid med pårørende, fastleger og psykiske helsearbeidere i bydel.

Psykosepoliklinikken er en underordnet enhet i Seksjon Psykose- og akuttbehandling.

Forskning psykosepoliklinikk

Allmenn og psykosepoliklinikken var involvert i et prosjekt som var styrt fra Diakonhjemmet sykehus, om dilemmaer og beslutningsmetoder i vurdering av bruk av tvang. Den første artikkelen fra prosjektet kommer nå.

Psykosepoliklinikken deltar i og rekrutterer pasienter til prosjekt «hjertefrisk». Psykosepoliklinikken har pågående klasseromsundervisning i KAT for psykosepasienter. Det ble skrevet en artikkel om tiltaket i 2016 og det er planlagt og søkt om midler for å evaluere prosjektet i 2017.

TIPS teamet gjennomfører tjenestedesignprosjektet «Hjelp meg det haster» som handler om å få til raskere og enklere vurdering og behandling ved mistanke om psykose. Det er planlagt å forske på resultatene av dette.


TIPS teamet

TIPS teamet (Tidlig Intervensjon ved Psykose) tilbyr utredning og behandling til personer over 18 år med mistanke om førstegangspsykose eller bekymring for mulig økt risiko for utvikling av psykose.  Behandlingen som tilbys er samtaleterapi, medikamentell behandling, tilrettelegging og samarbeid med jobb, skole, bydel og pårørende.  Oppfølgingen er poliklinisk eller ved behov ambulant der pasienten bor eller oppholder seg. Vi vektlegger viktigheten av en individuell tilnærming for den som trenger hjelp og har fokus på mestringsfølelse og god funksjon som del av behandlingen.

Hva er grunn til bekymring?
Når noen du kjenner begynner å oppføre seg annerledes enn de pleier og ofte uten at det har en spesiell årsak, kan det være grunn til bekymring.
For eksempel:
• Trekker seg tilbake fra familie og venner
• Angst; er redd for å gå ut av huset eller redd for å møte mennesker
• Funksjonsfall på skolen eller i dagliglivets ferdigheter
• Kutter ut trening og hobbyer
• Vansker med konsentrasjon og oppmerksomhet
• Sover dårlig, snur døgnet
• Ekstremt opptatt av et spesielt tema
• Forvirring; snakker/skriver om ting som ikke gir mening
• Variabelt funksjonsnivå eller stemningssvingninger
• Depresjon/tristhet/selvskading/selvmordskader
• Underlige reaksjoner – kan for eksempel le når noen er triste
• Reguleringsvansker; store sinneutbrudd
• Tvang/ritualer
• Hallusinasjoner: Ser, hører, lukter og føler noe som ikke er ekte
• Følelse av at noen påvirker egne tanker, eller kan lese dem
• Tankeforstyrrelser: ”tankekjør”, tankestopp”
• Uvirkelighetsfølelse
• Mistenksomhet; opplevelse av å bli sett, forfulgt eller lignende
• Opplevelse av å være spesiell


Her er en liten video som forklarer hva psykose er!

Ved mistanke om førstegangspsykose, ring direkte til TIPS telefon: 90 79 55 55 - gjelder alle hverdager fra kl. 08:30 til 15:30.  Det trengs ikke en henvisning for å ta kontakt.


Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag - fredag 08.00-15.30
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Psykosepoliklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0484 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien
Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Kart)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag - fredag 08:00 - 15:30
lørdag - søndag Stengt

- Pakkeforløp i psykisk helsevern og avhengighetsbehandling

​Etter 1. september 2019 vil alle pasienter som møter til behandling i psykisk helsevern og/eller tverrfaglig spesialisert rusbehandling bli inkludert i pakkeforløp. Les mer på https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/kvalitet/pakkeforlop-og-koordinatorfunksjonen.

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Det er begrensede parkeringsmuligheter i Gullhaugveien 10-12 ved Nydalen DPS. Nærmeste parkering er Gullhaug Torg 1 og 2 ved Torgbygget handlesenter.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00

Fant du det du lette etter?