Psykosepoliklinikken Nydalen DPS


Psykosepoliklinikken tilbyr poliklinisk utredning, behandling og rehabilitering til pasienter med  psykoselidelser.  Mange av pasientene har i tillegg skadelig rusbruk som tilleggsproblematikk.

 

Les mer om Psykosepoliklinikken Nydalen DPS

Psykosepoliklinikken Nydalen DPS

Behandlingen består av utredning, psykoterapi, støttesamtaler, medikamentell behandling, pasientundervisning og gruppeterapi. Målet er at pasienten skal oppnå størst mulig grad av selvstendighet og livskvalitet i egen tilværelse utenfor institusjon. Enheten har eget TIPS-team (tidlig invervensjon ved psykose).

TIPS-teamet tilbyr utredning og behandling til personer over 18 år med mistanke om førstegangspsykose.  Behandlingen som tilbys er utredning, samtaleterapi og medikamentell behandling.  Behandling er poliklinisk eller ambulant oppfølging der pasienten bor eller oppholder seg.  Ved mistanke om førstegangspsykose kan personer henvende seg direkte til TIPS telefon: 900 51 020, gjelder alle hverdager fra kl. 08:00 til 16:00.

Enheten har et utstrakt samarbeid med pårørende, fastleger og psykiske helsearbeidere i bydel.

Psykosepoliklinikken er en underordnet enhet i Seksjon Psykose- og akuttbehandling.

Forskning psykosepoliklinikk

Allmenn og psykosepoliklinikken var involvert i et prosjekt som var styrt fra Diakonhjemmet sykehus, om dilemmaer og beslutningsmetoder i vurdering av bruk av tvang. Den første artikkelen fra prosjektet kommer nå.

Psykosepoliklinikken deltar i og rekrutterer pasienter til prosjekt «hjertefrisk». Psykosepoliklinikken har pågående klasseromsundervisning i KAT for psykosepasienter. Det ble skrevet en artikkel om tiltaket i 2016 og det er planlagt og søkt om midler for å evaluere prosjektet i 2017.

TIPS teamet gjennomfører tjenestedesignprosjektet «Hjelp meg det haster» som handler om å få til raskere og enklere vurdering og behandling ved mistanke om psykose. Det er planlagt å forske på resultatene av dette.

Kontakt

Oppmøtested
Gullhaugveien 12, Nydalen
Telefon
23 02 33 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nydalen DPS
Psykosepoliklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0484 Oslo

DPS Nydalen, Gullhaugveien

Besøksadresse
Gullhaugveien 12(Google maps)
0484 Oslo
Telefon
Sentralbord: 23 02 33 00
mandag08:00 - 15:30
tirsdag08:00 - 15:30
onsdag08:00 - 15:30
torsdag08:00 - 15:30
fredag08:00 - 15:30
lørdagStengt
søndagStengt

Transport Nydalen DPS, Gullhaugveien

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Nydalen DPS

Alle parkeringsplasser ved Nydalen DPS i Gullhaugveien 10-12 er avgiftsbelagte.

Resepsjon

​Resepsjon på Nydalen DPS

Ved hovedinngang i Gullhaugveien 12.

Telefon: 23 02 33 00