HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjon av nedsatt hørsel eller syn og psykisk lidelse.

Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede og synshemmede et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

Fant du det du lette etter?