Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) er et landsdekkende behandlingstilbud for personer med kombinasjonen nedsatt hørsel og psykisk lidelse.

Behandlingstjenestens hovedmålsetting er å sikre hørselshemmede, døve og døvblinde et like godt tilbud innen psykisk helsevern som det den øvrige befolkningen har tilgang til.

Les mer om Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP)

I tillegg til å være nasjonal behandlingstjeneste, har senteret regionalt behandlingsansvar for helseregion Sør-Øst.

NBHP er lokalisert på Gaustad sykehus.

Behandlingstjenesten ledes av overlege og psykiater Hege Saltnes.

Barn og unge

Barne- og ungdomsenheten ved Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse (NBHP) tilbyr psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde barn og unge i aldersgruppen 0-18 år.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 92 35 20 / 941 55 038 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å benytte seg av tilbudet til Barne- og ungdomsenheten, trenger man en henvisning. Den utskrives av lege, psykolog eller barnevernsleder. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram legges ved henvisningen. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

NBHPs tilbud retter seg ikke bare mot enkeltpersoner og familier. Senteret bistår også andre instanser, som PP-tjeneste, barneverntjeneste, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker (BUP-er) og skoler. Eksempler på dette kan være hørselsfaglig veiledning og konsultasjon, bruk av tegnspråktolk i terapi, assistanse i forbindelse med utredning og rådgivning om terapeutisk arbeid med hørselshemmede.

Voksen

Voksenenheten ved NBHP gir tilbud om psykisk helsehjelp til hørselshemmede, døve og døvblinde personer over 18 år. I noen tilfeller kan også pårørende få tilbud hos oss.

Enheten tilbyr utredning, diagnostisering og behandling av psykiske helseproblemer, psykiatriske lidelser og psykososiale vansker. Voksenenheten er en poliklinikk, men i spesielle tilfeller kan det tilbys innleggelse.

Vi kommuniserer med pasienten på det språk eller ved de tilpasninger han eller hun behersker og foretrekker. Det kan være norsk tegnspråk, norsk talespråk, tegnstøttet tale, skriftlig kommunikasjon, tydelig tale, taktil kommunikasjon, tegnspråktolk eller bruk av tekniske hjelpemidler.

De fleste får tilbud om oppfølging og utredning i løpet av 1-2 måneder.

Telefon: 22 92 35 02 / 951 57 782 (mobil/SMS). Telefontid på hverdager fra 08.00 til 15.30.

For å få tilbud om behandling ved Voksenheten, må man ha henvisning fra lege, psykolog eller psykiatrisk poliklinikk. Kopi av relevante utredningsrapporter og audiogram skal legges ved henvisningen. I henvisningen er det også ønskelig med en beskrivelse av de aktuelle vanskene pasienten søker behandling for, samt på hvilket språk eller ved hvilke tilpasninger pasienten ønsker at behandlingen skal foregå. Se ellers eget menypunkt om henvisninger.

Fag og forskning

NBHP er kompetansesenter for hele landet innen hørsel og psykisk helse. 

Kompetanseenheten ved NBHP har hovedansvar for forskning, fagutvikling og formidling, og arbeider med å bygge opp forskerkompetanse på fagfeltet.

Enheten er sentral i NBHPs arbeid for å bygge opp helsevesenets kompetanse innen utredning og behandling av hørselshemmede med psykiske lidelser.

Kompetanseenheten har og utviklet flere tester og intervjuer til bruk i psykiatrisk behandling til norsk tegnspråk.

Kompetanseenheten er tilknyttet Avdeling for forskning og utvikling ved Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo Universitetssykehus.

Enheten samarbeider med Universitet i Oslo og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus, sentralt henvisningsmottak.

Kontakt

Oppmøtested
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus
Bygg 3
Telefon
22 92 35 02 / 951 57 782
08.00-15.30 på hverdager.
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse
Aker sykehus
Postboks 4959 Nydalen
0424 OSLO

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Hotell

​Hotell på Gaustad sykehus

Gaustad hotell er et tilbud til pasienter og pårørende. Tilbudet er beregnet på pasienter som er selvhjulpne og som er til poliklinisk- og/eller dagbehandling ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet.

Rekvisisjon
Behandlende lege ved Gaustad sykehus eller Rikshospitalet avgjør hvilke pasienter som får rekvisisjon for oppholdet på hotellene. Ledsagere til pasienter og andre gjester kan også bo på hotellet, så fremt det er ledig kapasitet.

Ved ledig kapasitet kan alle som ønsker det leie rom eller besøke restauranten i hotellet. Det er også mulig å leie møtelokaler.

Om hotellet
Hotellet på Gaustad har 124 rom , enkelt og dobbelt, samt connectingrom og handicaprom. Alle rommene har bad med dusj, WC og hårføner, kjøleskap, internettilgang og TV.

Det er heis, døgnåpen resepsjon, bagasjerom, møterom  og restaurant med alle rettigheter. Parkeringshus i tilknytning til Rikshospitalet.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 -09.00
Lunsj       11,30 -13,00
Middag 16,30 -18,30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 -10.00
Lunsj     12.00 -13.00
Middag 16,00 -18.00

Kontakt resepsjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
 E-postadresse: gaustad.hotell@medirest.no

Booking/reservasjon:
Ring: 23 25 24 00
Faks: 23 25 24 05
E-postadressen til resepsjonen er: gaustad.booking@medirest.no

Pasientreiser

Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

Kafe

​Kafe på Gaustad sykehus

Cafe Årstidene er et spisested for pasienter, ansatte og andre gjester. Kafeen er arbeidstreningssted for pasienter på sykehuset og en del av det ergoterapeutiske behandlings- og rehabiliteringstilbudet ved OUS, Klinikk psykisk helse og avhengighet.

Åpningstider:
Tirsdag til torsdag kl. 10.00 til 13.00  

Kontakt:
Telefon: 22 92 35 69/70  

Besøksadresse:
Sognsvannsveien 21
Gaustad sykehus, bygg 7
0320 Oslo

Kart over Gaustad sykehus

​Kart over Gaustad sykehus

Se kart her

Kirke

​Gaustad kirke

Kirken på Gaustad sykehus er i bygg 4, tårnbygget. Kirken er åpen mandag til fredag kl. 07.00 - 17.00.

Hverdagsmesse med etterfølgende kirkekaffe hver torsdag kl. 13.30.

Minibank

​Minibank på Gaustad sykehus

Det er minibank på Rikshospitalet, ved hovedresepsjonen i bygg C1.

Museum

​Museum på Gaustad sykehus

Oslo universitetssykehus har fire museer. Ett av disse er på Gaustad sykehus.

Åpningstider:
Hver onsdag fra kl 11.30 - 14.00 i tillegg etter avtale.

Kontakt:
Telefonnummer: 22 92 35 00 (resepsjonen), 22 02 92 77 (museet). 

Adresse: 
Sognsvannsvn 21,
bygning 11,
Gaustad sykehus

Brosjyrer
Brosjyre Guastad museum.pdf

Brosjyre over alle museene

 

Parkering

​Parkering på Gaustad sykehus

Alle parkeringsplasser på Oslo universitetssykehus er avgiftsbelagte. 

Se kart over Gaustad sykehus 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.