HELSENORGE

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er en av fire regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og har ansvaret for pasienter fra hele Sør- og Østlandet. Vi har tilbud både til barn/unge og til voksne.  RASP  har også en egen kompetanseenhet (kompetansetjenester) som arrangerer kurs for helsepersonell mv. Forskerenheten  og responsteamet er begge en del av kompetansetjenester.

 

For mer informasjon se under de enkelte faner. Bruk ellers menyen på venstre side for å orientere deg på siden.
Henvisninger til RASP : Se under fanen  - Les mer om RASP - eller under den enkelte enhet.

Fant du det du lette etter?