HELSENORGE

Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP)

Regional seksjon for spiseforstyrrelser (RASP) er en av fire regionale enheter i Norge som behandler spiseforstyrrelser, og har ansvaret for pasienter fra hele Sør- og Østlandet. Vi har tilbud både til barn/unge og til voksne.  RASP  har også en egen kompetanseenhet (kompetansetjenester) som arrangerer kurs for helsepersonell mv. Forskerenheten  og responsteamet er begge en del av kompetansetjenester.

 

På punkt/faner rett under her, kan du få vite mer om RASP og om våre behandlingtilbud, henvisninger, forskning, kurs og kompetansehevende tiltak for helsepersonell. Her finner du også informasjon om NORSPIS. Det er en egen fane vedrørende henvisninger. Hver enhet har egen fane for mer informasjon om enheten og hvilke tilbud som finnes her. Faner for hver enhet finnes også nederst på hovedsiden.


 

NB! Alle kurs/seminar arrangert av RASP med påmelding til disse som er utlyst, litt lenger ned på denne hovedsiden under overskriften "ARRANGEMENT"

 

NB! SE VIKTIG INFORMASJON RUNDT HENVISNINGER UNDER FANE "HENVISNINGER" ! (Om RASP) 

Fant du det du lette etter?