NORSPIS - et nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser

Fra 1. februar 2017 blir alle pasienter som behandles på RASP (unntatt foreløpig pasienter i flerfamiliebehandling) spurt om å delta i NORSPIS.

NORSPIS er et nasjonalt kvalitetsregister innen spiseforstyrrelser. Dette er foreløpig det første nasjonale register innen mental helse som er offisielt godkjent som et nasjonalt register.

Les her for mer informasjon