Behandling i nettverket

Nettverk for Personlighetsfokuserte Behandlingsprogrammer i Norge

DagbehandlingsNettverk (DN) består av 19 behandlingsenheter fra forskjellige helseforetak i Norge. Enhetene er noe forskjellige, men de har alle følgende kjennetegn:
De foretar en grundig utredning før behandlingen starter.
Behandlingen starter gjerne intensivt 2-4 ganger i uken.
Hos noen varer den intensive behandlingen i ca. 4-5 mnd., evt. etterfulgt av lengre og mindre intensiv behandling.

​Hos andre blir behandlingens innhold og lengde planlagt individuelt.
Ved mange behandlingsenheter gis individualterapi kombinert med ulike former for gruppeterapi som er avstemt i forhold til hverandre.

Typiske gruppeterapiformer er følgende:

 • Mentaliseringsbasert terapi (MBT) 
 • Dialektisk adferdsterapi (DBT) 
 • Angstgruppe / Eksponering / CBT 
 • Dynamisk / Psykodynamisk gruppe 
 • Kroppsbevissthetsgruppe 
 • Billedterapigruppe / Kunst og uttrykk 
 • Psykopedagogisk gruppe 
 • Kognitiv gruppe / Leveregelgruppe 
 • Problemløsningsgruppe / Mestringsgruppe 
 • Styringsgruppe 
 • Fysisk treningsgruppe 
 • Stabiliseringskurs 
 • Og eventuelle andre gruppeterapier


 
 Målsettingen med behandlingen er å

 • redusere symptomer og plager 
 • øke generelt funksjonsnivå 
 • bedre selvfølelsen 
 • bedre forholdet til andre mennesker 
 • bedre kontroll og kontakt med følelser 
 • bedre selvforståelse


Dette er ambisiøse målsettinger. En del av dette kan oppnås gjennom korttids intensiv behandling, men dyptgripende endringer oppnår man gjerne først etter lengre tids behandling.
Behandlingsenhetene vil derfor anbefale lengre tids psykoterapeutisk behandling. De fleste enheter har et eget behandlingsprogram i form av poliklinisk gruppepsykoterapi 1,5 time ukentlig i flere år.

Hvem passer behandlingen for?
Behandlingen er myntet på personer som har alvorlige problemer i forhold til selvfølelse og selvfølelsesregulering, og derigjennom problemer i forholdet til andre mennesker (personlighetsforstyrrelse). Plager etter tidligere traumer ("PTSD") eller spiseforstyrrelse kan godt være en del av dette.

Hvem passer ikke behandlingen for?
Først og fremst personer med alvorlige psykoser, spesielt schizofreni, men også alvorlig manisk-depressiv sinnslidelse ("bipolar I"). Videre forutsettes det at man ikke har en pågående alkohol- eller stoffavhengighet. Personer med alkohol- eller stoffavhengighet må først gå gjennom spesialbehandling for dette.

Motivasjon er viktig
Gjennom behandlingen får man hjelp til å forstå seg selv bedre, til å regulere følelsene sine, og til å utvikle seg selv og sitt forhold til andre mennesker. Dette er en krevende prosess og den kan til tider oppleves ubehagelig. Man bør derfor være godt motivert for å ville endre på deler av seg selv.

Hva kreves for å komme i behandling?
Det kreves henvisning fra lege eller psykolog og en egen søknad fra deg. Hvis du går tilbake til hovedmenyen og klikker på Behandlingssteder, vil du se en oversikt over de behandlingsenhetene som er tilknyttet DagbehandlingsNettverk.

Nedenfor finner du behandlingsenhetene som er tilknyttet DagbehandlingsNettverkOslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Seksjon for personlighetspsykiatri
Personlighetspoliklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo  
Tlf: 22 11 83 75 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Kronstad allmenn dagbehandling, gruppepoliklinikken
Helse Bergen HF
Psykiatrisk divisjon
Kronstad DPS
5021 Bergen 
Tlf: 55 95 60 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

Gruppebehandlingsteamet
Psykiatrisk poliklinikk, Ålesund
Geilebergveien 20
6026 Ålesund
Tlf: 70 16 73 04 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

       
Gruppeenheten
Psykiatrisk poliklinikk
DPS Strømme
Sørlandet sykehus HF
4604 Kristiansand 
Tlf: 38 07 63 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for gruppeterapi
Akershus universitetssykehus HF
Nedre Romerike DPS 
1478 Lørenskog 
Tlf: 63 89 40 50 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for gruppeterapi
Akershus universitetssykehus HF
Øvre Romerike DPS
1478 Lørenskog 
Tlf: 63 94 12 00  (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

       
Poliklinikk for personlighetspsykiatri
DPS Elverum / Hamar
Postboks 68
2312 Ottestad
Tlf: 62 58 14 80 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Seksjon Gruppebehandling
Lovisenberg DPS
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Spongbegveien 25
0853 Oslo 
Tlf: 24 07 44 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for gruppeterapi
Akershus universitetssykehus HF
DPS Groruddalen
1478 Lørenskog
Tlf: 23 12 46 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

       
Gruppeterapienheten
Vestre Viken HF
Ringerike DPS
Postboks 3024
3501 Hønefoss 
Tlf: 32 11 65 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Poliklinikk for personlighetspsykiatri
Søndre Vestfold DPS
PB 333
3251 Larvik 
Tlf: 33 11 86 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for gruppeterapi
Sykehuset Telemark HF
Nedre Telemark DPS
Ulefossveien
3710 Skien 
Tlf: 35 00 33 49 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

       
Psykiatrisk poliklinikk, Farsund
DPS Lister
Storgt. 25
4550 Farsund
Tlf: 38 32 73 70 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Gruppepoliklinikken
Stavanger DPS
PB 8100 Hillevåg
4068 Stavanger 
Tlf: 51 51 45 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Poliklinikk for gruppebehandling
Nordre Vestfold DPS
Psykiatrien i Vestfold HF
PB 164 Teie
3106 Nøtterøy 
Tlf: 33 34 63 33 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)
       
 
Voksenpsykiatrisk avdeling Vinderen
Diakonhjemmet sykehus
Forskningsveien 7
0373 Oslo
Tlf: 22 45 15 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for gruppeterapi
Akershus universitetssykehus HF
Follo DPS
Åsenveien 3
1400 Ski
Tlf: 64 85 20 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Poliklinikk, FOU-avdeling, Kompetansesenter rus
Møkstertunet
Skogstøstraen 37
4029 Stavanger
Tlf: 51 72 90 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)

      
Bergensklinikkene Arendal Solli (Bergen)
Stiftelsen Bergensklinikkene
KoRus Vest region Bergen
Vestre Torggt 11
5015 Bergen 
Tlf: 55 90 86 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


Enhet for Intensiv Gruppebehandling
DPS Aust-Agder

Sørlandet sykehus HF
Postboks 783 Stoa
4809 Arendal 
Tlf: 37 01 44 18 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)


MBT-teamet
Solli DPS
Osvegen 15
5228 Nesttun
Tlf: 55 61 82 00 (Hverdager mellom 8:30 og 15:30)