Seksjon for psykosebehandling - Dikemark

Vi gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til personer over 18 år, med alvorlige psykiske lidelser, også med rusproblematikk. Seksjonen gir psykiatrisk utredning og behandling på et høyt omsorgsnivå.

Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke (ikke lokal sikkerhetspsykiatri), Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Les mer om Seksjon for psykosebehandling - Dikemark

Seksjon for psykosebehandling - Dikemark

Det er 32 døgnplasser fordelt på 3 enheter i seksjonen, to lukkede enheter samt en lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet.
Inntak skjer i hovedsak etter henvisning fra distriktspsykiatriske senter (DPS) eller fra Seksjon for akuttpsykiatri på Ullevål.

Seksjonen er tverrfaglig  sammensatt med psykiatere, leger, psykologer, ergoterapeuter, psykiatriske sykepleiere samt annet kvalifisert helsepersonell.

Seksjonsleder er Hanne Neegaard.

Henvisninger:

Henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Oppmøtested
Sykehusveien 15, Dagalibygningen, Dikemark
Asker
Telefon
66908686
Ekspedisjonstid fra kl 08.00 - 15.30 mandag til fredag
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling, Dikemark
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dikemark, Sykehusveien 15 (Dagali)
Besøksadresse
Sykehusveien 15, Asker(Google maps)

Psykoseenhet 1https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-psykosebehandling-dikemark/psykoseenhet-1Psykoseenhet 1
Psykoseenhet 2https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-psykosebehandling-dikemark/psykoseenhet-2Psykoseenhet 2
Sikkerhetspsykiatrisk Chttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-psykosebehandling-dikemark/sikkerhetspsykiatrisk-cSikkerhetspsykiatrisk C

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.