HELSENORGE

Seksjon for psykosebehandling - Dikemark

Vi gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern til personer over 18 år, med alvorlige psykiske lidelser, også med rusproblematikk. Seksjonen gir psykiatrisk utredning og behandling på et høyt omsorgsnivå.

Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene Sagene, Nordre Aker, Bjerke (ikke lokal sikkerhetspsykiatri), Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Fant du det du lette etter?