Psykoseenhet 1

Vi tar imot pasienter med behov for utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men vi tar også imot visse andre pasientgrupper med et behov for døgnkontinuerlig behandling over en periode.

Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene; Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Les mer om Psykoseenhet 1

Psykoseenhet 1

Det er en lukket enhet med 11 døgnplasser.
Aktiv pasientmedvirkning vektlegges, det samme gjør samarbeid med nettverk, familie og annen helsetjeneste. Alle pasienter har krav på en individuelt utarbeidet behandlingsplan, der målet for oppholdet og tiltakene for å nå dette målet, er beskrevet.
Døgnbehandlingen skal også innebære at pasientene tilbys meningsfulle aktiviteter.

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Oppmøtested
Sykehusveien 15, Dagalibygningen, Dikemark
Asker
Telefon
66908974
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling
Psykoseenhet 1, Dikemark
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Dikemark, Sykehusveien 15 (Dagali)
Besøksadresse
Sykehusveien 15, Asker(Google maps)
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.