HELSENORGE

Psykoseenhet 1

Vi tar imot pasienter med behov for utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men vi tar også imot visse andre pasientgrupper med et behov for døgnkontinuerlig behandling over en periode.

Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene; Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Fant du det du lette etter?