Psykoseenhet 2

Vi tar imot pasienter med behov for utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelser, men vi tar også imot andre pasientgrupper med behov for døgnkontinuerlig behandling over en periode.

Vårt opptaksområde er Oslo med bydelene; Sagene, Nordre Aker, Bjerke, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Les mer om Psykoseenhet 2

Psykoseenhet 2

Det er en lukket enhet med 11 døgnplasser.
Aktiv pasientmedvirkning vektlegges, det samme gjør samarbeid med nettverk, familie og annen helsetjeneste. Alle pasienter har krav på en individuelt utarbeidet behandlingsplan, der målet for oppholdet og tiltakene for å nå dette målet, er beskrevet. Døgnbehandlingen skal også innebære at pasientene tilbys meningsfulle aktiviteter.

Henvisning

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Sykehusveien 15, Dagalibygningen, Dikemark
Asker
Telefon
66 90 89 66
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling
Psykoseenhet 2, Dikemark
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Dikemark, Sykehusveien 15 (Dagali)
Besøksadresse
Sykehusveien 15, Asker(Kart)

Praktisk informasjon

Røyking, alkohol og andre rusmidler

​Oslo universitetssykehus er et røykfritt sykehus. Røyking på Spesialsykehuset for epilepsi skal kun skje på anviste plasser. Dette gjelder også e-sigaretter. Det er ikke tillatt med alkohol eller andre rusmidler under oppholdet. Rusbruk medfører utskriving fra sykehuset.

Fant du det du lette etter?