HELSENORGE

Sikkerhetspsykiatrisk C

Vi tar imot pasienter som er i behov av en enda større grad av trygghet og rammer enn vanlige psykiatriske døgnenheter, også pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men en tar også imot visse andre pasientgrupper.

Vårt opptaksområde i Oslo er bydelene Sagene, Nordre Aker, Østensjø Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Fant du det du lette etter?