Sikkerhetspsykiatrisk C

Vi tar imot pasienter som er i behov av en enda større grad av trygghet og rammer enn vanlige psykiatriske døgnenheter, også pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men en tar også imot visse andre pasientgrupper.

Vårt opptaksområde i Oslo er bydelene Sagene, Nordre Aker, Østensjø Nordstrand og Søndre Nordstrand.

Les mer om Sikkerhetspsykiatrisk C

Sikkerhetspsykiatrisk C

Dette er en lukket lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet med 10 døgnplasser.
Aktiv pasientmedvirkning vektlegges, det samme gjør samarbeid med nettverk, familie og annen helsetjeneste. Alle pasienter har krav på en individuelt utarbeidet behandlingsplan, der målet for oppholdet og tiltakene for å nå dette målet, er beskrevet. Døgnbehandlingen skal også innebære at pasientene tilbys meningsfulle aktiviteter.

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Verkensveien 19, Dikemark
Asker
Telefon
66 90 87 11
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling
Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet C, Dikemark
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo
Dikemark, Verkensveien 19
Fant du det du lette etter?