HELSENORGE

Seksjon for psykosebehandling - Gaustad

Seksjonen gir utrednings- og behandlingstilbud til pasienter med psykiske lidelser og funksjonsnedsettelser, som er i behov av døgnkontinuerlig behandling på spesialistnivå. Vi har spisskompetanse på å hjelpe pasienter med psykoseproblematikk, aggresjon og/eller voldsproblematikk.

Vårt opptaksområde er AHUS-sektor, Bjerke bydel samt Lovisenberg-Diakonhjemmet sektor i Oslo.

Fant du det du lette etter?