HELSENORGE

Psykoseenhet 3

Vi tar man imot pasienter med behov for utredning og behandling av alvorlige psykiske lidelser. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men enheten tar også imot visse andre pasientgrupper med et behov for døgnkontinuerlig behandling over en periode.
Opptaksområde er AHUS-sektor, primært Follo-regionen.

Fant du det du lette etter?