HELSENORGE

Sikkerhetspsykiatrisk enhet B

Vi tar imot pasienter som er i behov av en enda større grad av trygghet og rammer enn ved vanlige psykiatriske døgnenheter, herunder også pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men vi tar også imot visse andre pasientgrupper.
Opptaksområde er bydel Bjerke i Oslo, samt Lovisenberg-Diakonhjemmet sektor.

Fant du det du lette etter?