Sikkerhetspsykiatrisk enhet B

Vi tar imot pasienter som er i behov av en enda større grad av trygghet og rammer enn ved vanlige psykiatriske døgnenheter, herunder også pasienter som er dømt til tvungent psykisk helsevern. Hovedvekten av pasientene har psykoselidelse, men vi tar også imot visse andre pasientgrupper.
Opptaksområde er bydel Bjerke i Oslo, samt Lovisenberg-Diakonhjemmet sektor.

Les mer om Sikkerhetspsykiatrisk enhet B

Sikkerhetspsykiatrisk enhet B

Det er en lukket enhet med 10 døgnplasser.
Aktiv pasientmedvirkning vektlegges, det samme gjør samarbeid med nettverk, familie og annen helsetjeneste. Det er et vesentlig poeng at døgnbehandlingen skal innebære at pasienten tilbys meningsfulle aktiviteter.
Alle pasienter har krav på en individuelt utarbeidet behandlingsplan, der målet for oppholdet og tiltakene for å nå dette målet, er beskrevet.

 Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak

Kontakt

Oppmøtested
Sognsvannsveien 21, Bygg 17, Gaustad
Oslo
Telefon
22 92 36 89
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF, Aker
Klinikk psykisk helse og avhengighet
Seksjon for psykosebehandling
Lokal sikkerhetspsykiatrisk enhet B, Gaustad
Postbok 4959 Nydalen
0424 Oslo