Seksjon for tidlig psykosebehandling

Tidlig psykosebehandling (TPB) er en spesialseksjon for unge mennesker i alderen 17-30 år med symptomer som gir mistanke om psykoseutvikling.  Pasientene våre kommer fra Oslo og deler av Akershus.

Les mer om Seksjon for tidlig psykosebehandling

Seksjon for tidlig psykosebehandling

Vi har spisskompetanse innenfor vårt fagområde, og vi yter bistand til andre avdelinger gjennom å hjelpe med utredning og diagnostisering ved kompliserte og sammensatte lidelser.  I tillegg til utredning av diagnoser og funksjon, gir TPB behandling og rehabilitering til pasienter med en psykosetilstand der tidligere behandling andre steder ikke har lykkes godt nok. 

Det å komme raskt i gang med rett behandling er av betydning for det videre forløpet.

Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak
Seksjonen mottar henvisninger fra Akuttavdelinger, DPS (Distriktspsykiatrisk senter), Psykisk helse - barn og ungdom (BUP) og privatpraktiserende spesialister.

Kontakt

Telefon
22931000
22 93 10 53 /63 -: 22 93 10 61 /62 utenom vanlig arbeidstid
E-post

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kognitiv miljøterapi ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingKognitiv miljøterapi ved seksjon for tidlig psykosebehandlingKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingKognitiv terapi ved seksjon for tidlig psykosebehandlingKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling av psykose hos voksne ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-hos-voksne-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingMedikamentell behandling av psykose hos voksne ved seksjon for tidlig psykosebehandlingMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling mot depresjon ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-mot-depresjon-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingMedikamentell behandling mot depresjon ved seksjon for tidlig psykosebehandlingMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Psykodynamisk terapi ved Seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingPsykodynamisk terapi ved Seksjon for tidlig psykosebehandlingPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingPsykoedukasjon ved seksjon for tidlig psykosebehandlingPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykoseoppfølging ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoseoppfolging-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingPsykoseoppfølging ved seksjon for tidlig psykosebehandlingPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykososial behandling ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingPsykososial behandling ved seksjon for tidlig psykosebehandlingPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Tvungent psykisk helsevern ved ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevern-ved-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingTvungent psykisk helsevern ved ved seksjon for tidlig psykosebehandlingTTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevern
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon for tidlig psykosebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-seksjon-for-tidlig-psykosebehandlingUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved seksjon for tidlig psykosebehandlingUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Døgnbehandling tidlig psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-tidlig-psykosebehandling/dognbehandling-tidlig-psykoseDøgnbehandling tidlig psykose
Poliklinikk tidlig psykosehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/psykisk-helsevern-dognbehandling/seksjon-for-tidlig-psykosebehandling/poliklinikk-tidlig-psykosePoliklinikk tidlig psykose