Døgnbehandling tidlig psykose

16 ordinære sengeplasser fordelt på 2 enheter.

Les mer om Døgnbehandling tidlig psykose

Døgnbehandling tidlig psykose

I døgnenhetene jobber vi i tverrfaglige team der mange av deltagerne har videreutdanning i psykisk helsearbeid;
sykepleiere, hjelpepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter, sosionomer, psykiatere og leger.
Det er et tett samarbeid mellom seksjonens to døgnenheter.  Mye av miljøbehandlingen som grupper, turer og andre
aktiviteter gjøres i fellesskap etter eget program

Kontakt

Telefon
22 93 10 61 / 22 93 10 53
E-post
Postadresse


Oslo universitetssykehus, HF
Seksjon tidlig psykosebehandling
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo