Søndre Oslo DPS

Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vårt opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Vi tilbyr utredning, behandling, vurdering, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men ved behov tilbyr vi også ambulant behandling og døgnbehandling.

Avdelingsleder: Petter Bugge

Les mer om Søndre Oslo DPS

Søndre Oslo DPS

Hvem kan få behandling? 
Inntak til både døgn- og poliklinisk behandling skjer etter henvisning. Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til sentralt henvisningsmottak. Alle som blir henvist har rett til å få sin helsetilstand vurdert innen 10 virkedager. DPS'et skal vurdere om det er nødvendig med helsehjelp i spesialisthelsetjenesten og informere deg om når eventuell utredning eller behandling forventes å starte opp.

Det er Fritt behandlingsvalg i Norge.

Det betyr at du som pasient har rett til å velge hvilket DPS du vil utredes eller behandles ved. Vi anbefaler at det legges vekt på bosted og tilhørighet ved valg av DPS.

Tilbudet i din bydel

Bydelene har et variert tilbud til mennesker med psykiske lidelser og deres pårørende, og Søndre Oslo DPS samarbeider nært med bydelene. Samhandlingens mål er å understøtte pasientens behov for en helhetlig helsetjeneste.Gå inn på nettsiden til bydelen du bor i ved hjelp av lenkene nedenfor. På bydelens nettside finner du informasjon om bydelens tjenestetilbud. Ansatte i bydelen vil kunne gi råd og veiledning med tanke på andre egnede hjelpetiltak som for eksempel støttekontakt, hjemmesykepleie og bolig.
Bydel Nordstrand
Bydel Søndre Nordstrand
Bydel Østensjø

Avdelingen har eget Brukerråd

Brukerrådet arbeider for å tale brukernes og de pårørendes sak, og har som mål å styrke deres innflytelse ved å skape gjensidig tillit og forståelse gjennom dialog og brukermedvirkning. Brukerrådet tar opp enkeltsaker og saker av mer generell karakter som gjelder pasienttilbudet ved Søndre Oslo DPS. Alle saker behandles konfidensielt.

Brukerrådet består av 8 medlemmer fordelt på brukerrepresentanter og ansatte. Brukerrepresentantene er i flertall og leder Brukerrådet. Bruker– og pårørenderepresentantene i Brukerrådet kommer fra organisasjonene Mental Helse, Mental Helse Ungdom, Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord, Foreningen for human narkotikapolitikk (FHN), Autismeforeningen i Norge, ADHD Norge og Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse (LPP).

Brukerrådets oppgaver:

  • Fremme saker og forslag på eget initiativ og ta imot henvendelser fra pasienter, pårørende, brukerorganisasjoner og ansatte vedrørende tjenestetilbudet ved Søndre Oslo DPS. Henvendelsene kan være anonyme, vil bli behandlet anonymt og tatt opp på generelt grunnlag i Brukerrådet. Brukerrådet melder saker videre til avdelingsledelsen.
  • Uttale seg om og delta i ulike prosjekter, utvalg og arbeidsgrupper som evaluerer og videreutvikler tjenestetilbudet ved Søndre Oslo DPS. Gjennomgå aktuelle pasientundersøkelser og fremme forslag av betydning for avdelingen.
  • Komme med innspill til offentlige høringer og utarbeidelse av retningslinjer i Oslo universitetssykehus og ved Søndre Oslo DPS som omhandler pasientbehandling og pårørendes situasjon. Uttale seg om prosedyrer, utviklingsarbeid, endringer og prosjekter.

Se Brukerrådets brosjyre for mer informasjon.

Kontaktinformasjon:
Leder: Frode Ankill Kämpe (Mental Helse Ungdom)
Nestleder: Ina Larsson (Mental Helse)

Du kan henvende deg til Brukerrådet via post eller epost:
Epost: brukersodps@gmail.com

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Søndre Oslo DPS, Brukerrådet
Postboks 4956 Nydalen, 0424 Oslo

Ansattrepresentanter i Brukerrådet:
Karin Bekkestad, sekretær, tlf. 23 02 30 75.
Petter Bugge, representant for ledergruppen, tlf. 23 02 30 74.
Vigdis Jacobsen Rehn, DPS-koordinator, tlf. 23 02 30 76.

Nyttige lenker

Mental helse
Rådet for psykisk helse
LPP - Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse
Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - psykisk helse
Helsenorge.no - den offentlige helseportalen - rus og avhengighet
Helsebiblioteket - psykisk helse
Helsebiblioteket - rus og avhengighet
Helsedirektoratet - psykisk helse og rus
Helse- og omsorgsdepartementet - rusmidler og psykisk helse

Kontakt

Oppmøtested

Vi holder til i nytt, flott hus på Mortensrud sammen med Ruspoliklinikken Mortensrud og BUP Oslo Syd (OUS Mortensrud).

Besøksadresse: Helga Vaneks vei 6. Hovedinngang i 1. etasje vis-à-vis Mortensrudsenteret.

Telefon
23 02 30 00
Sentralbord mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30.
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus HF, Ullevål 
Søndre Oslo DPS
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

OUS Mortensrud
Besøksadresse
Helga Vaneks vei 6, 1281 Oslo(Google maps)
Telefon
Sentralbord 23 02 30 00
Telefon sentralbord mandag - fredag kl 08.00 - 15.30

Praktisk informasjon

Foto, film, lydopptak og sosiale medier

På et sykehus befinner mange seg i en ekstra sårbar situasjon, og har krav på at deres privatliv blir respektert. Det er fort gjort å overse, men det kan befinne seg andre personer i nærheten som ikke ønsker å bli tatt bilde av, filmet eller gjort lydopptak av.

Enten du er privatperson eller journalist, må du ha tillatelse til å ta bilde eller gjøre film- eller lydopptak ved sykehuset. Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus.

Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Husk at det er helt i orden å si nei om du skulle bli spurt.

Kollektivtrafikk til OUS Mortensrud

​Det går både t-bane og busser til OUS Mortensrud. Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Parkering OUS Mortensrud

​Det er noen parkeringsplasser i tilknytning til bygget. Parkeringsplassene er ikke avgiftsbelagt, men parkeringsbevis for 2 timer må hentes i hovedekspedisjonen.

Aktuelt fra Søndre Oslo DPS

Alkoholproblemer, behandling ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alkoholproblemer-behandling-ved-sondre-oslo-dpsAlkoholproblemer, behandling ved Søndre Oslo DPSAAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemerAlkoholproblemer
Angst hos voksne ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/angst-hos-voksne-ved-sondre-oslo-dpsAngst hos voksne ved Søndre Oslo DPSAAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisertAngstlidelser hos voksne - generalisert
Brukerstyrt plass ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brukerstyrt-plass-ved-sondre-oslo-dpsBrukerstyrt plass ved Søndre Oslo DPSBBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plassBrukerstyrt plass
Dialektisk atferdsterapi (DBT) for voksne ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dialektisk-atferdsterapi-dbt-for-voksne-ved-sondre-oslo-dpsDialektisk atferdsterapi (DBT) for voksne ved Søndre Oslo DPSDDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksneDialektisk atferdsterapi (DBT), voksne
Illegale rusmidler, behandling ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/illegale-rusmidler-behandling-ved-sondre-oslo-dpsIllegale rusmidler, behandling ved Søndre Oslo DPSIIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidlerIllegale rusmidler
Kognitiv miljøterapi ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-ved-sondre-oslo-dpsKognitiv miljøterapi ved Søndre Oslo DPSKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kognitiv-terapi-ved-sondre-oslo-dpsKognitiv terapi ved Søndre Oslo DPSKKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapiKognitiv terapi
Medikamentell behandling av psykose hos voksne ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-hos-voksne-ved-sondre-oslo-dpsMedikamentell behandling av psykose hos voksne ved Søndre Oslo DPSMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Medikamentell behandling mot depresjon ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-mot-depresjon-ved-sondre-oslo-dpsMedikamentell behandling mot depresjon ved Søndre Oslo DPSMMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjonMedikamentell behandling ved depresjon
Medikamentell behandling ved bipolar lidelse hos voksne, Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-behandling-ved-bipolar-lidelse-hos-voksne-sondre-oslo-dpsMedikamentell behandling ved bipolar lidelse hos voksne, Søndre Oslo DPSMBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandlingBipolar lidelse - medikamentell behandling
Poliklinisk behandling ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-ved-sondre-oslo-dpsPoliklinisk behandling ved Søndre Oslo DPSPPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevernPoliklinisk behandling i psykisk helsevern
Psykodynamisk terapi ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykodynamisk-terapi-ved-sondre-oslo-dpsPsykodynamisk terapi ved Søndre Oslo DPSPPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapiPsykodynamisk terapi
Psykoedukasjon ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoedukasjon-ved-sondre-oslo-dpsPsykoedukasjon ved Søndre Oslo DPSPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykologisk behandling ved bipolar lidelse hos voksne, Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykologisk-behandling-ved-bipolar-lidelse-hos-voksne-sondre-oslo-dpsPsykologisk behandling ved bipolar lidelse hos voksne, Søndre Oslo DPSPBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandlingBipolar lidelse - psykologisk behandling
Psykoseoppfølging ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykoseoppfolging-ved-sondre-oslo-dpsPsykoseoppfølging ved Søndre Oslo DPSPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykososial behandling ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-sondre-oslo-dpsPsykososial behandling ved Søndre Oslo DPSPPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandlingPsykososial behandling
Tvungent psykisk helsevern ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tvungent-psykisk-helsevern-ved-sondre-oslo-dpsTvungent psykisk helsevern ved Søndre Oslo DPSTTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevernTvungent psykisk helsevern
Utredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/utredning-av-samtidige-rusproblemer-og-psykiske-lidelser-ved-sondre-oslo-dpsUtredning av samtidige rusproblemer og psykiske lidelser ved Søndre Oslo DPSUSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredningSamtidige rusproblemer og psykiske lidelser - utredning

Allmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/allmennpsykiatrisk-seksjon-sondre-oslo-dpsAllmennpsykiatrisk seksjon – Søndre Oslo DPS
Døgnseksjonen - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/dognseksjonen-sondre-oslo-dpsDøgnseksjonen - Søndre Oslo DPS
Psykose- og rusbehandlingsseksjon - Søndre Oslo DPShttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/klinikk-psykisk-helse-og-avhengighet/sondre-oslo-dps/psykose-og-rusbehandlingsseksjon-sondre-oslo-dpsPsykose- og rusbehandlingsseksjon - Søndre Oslo DPS

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.