HELSENORGE

Søndre Oslo DPS

Søndre Oslo DPS (distriktspsykiatrisk senter) tilbyr spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske lidelser/problemer. Vårt opptaksområde er bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø. Vi tilbyr utredning, behandling, vurdering, samtaleterapi, medikamentell behandling og krisehjelp. Tilbudet gis individuelt eller i gruppe. De fleste får tilbud om poliklinisk behandling, men ved behov tilbyr vi også ambulant behandling og døgnbehandling.

Avdelingsleder: Erik Ganesh Søegaard


 

Grunnet koronavirusutbruddet er det innført en rekke smitteforebyggende tiltak ved Oslo universitetssykehus. Søndre Oslo DPS har nå tilnærmet normal kapasitet, men en stor del av konsultasjonene gjennomføres enten per telefon eller som videokonsultasjon. For å hindre spredning av Covid-19 er det innført såkalt pretriage av alle pasienter som legges inn eller som skal møte til konsultasjon i poliklinikkene. Det innebærer at vi tar kontakt dagen før per telefon, og i tillegg spør ved oppmøte, for å avdekke om man har vært utsatt for smitte eller har symptomer som gir mistanke om smitte. De ordinære venterommene er av smittevernhensyn stengt inntil videre, og vi har tatt i bruk hovedekspedisjonen som felles venterom for alle. Du kan også lese mer på sykehusets beredskapsside, der det fortløpende legges ut informasjon til våre pasienter, ansatte, fastleger/samarbeidende helsepersonell og media.

Fant du det du lette etter?